LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Lämna prov för covid-19

Det finns två olika typer av prov som kan tas vid covid-19. Det ena kan visa om du har viruset som orsakar covid-19. Det andra kan visa om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar.

Det prov som visar om du har viruset kallas för PCR-prov. Det prov som visar om du har utvecklat antikroppar kallas för serologiskt prov.

Det finns ett annat slags prov som kan visa om en person som är sjuk har covid-19Det heter antigentest och kallas ibland snabbtest. Det används i vården. Du kan inte använda det själv. 

I den här texten kan du läsa vad som gäller för PCR-prov och antikroppsprov där du bor eller befinner dig. Välj region högst upp på sidan för att få rätt information.

Vem kan lämna PCR-prov?

Det är bra om du som har symtom lämnar ett PCR-prov för att se om du har covid-19. Det gäller även om symtomen är lindriga.

Du kan bli uppmanad att lämna prov om du ingår i en smittspårning. Då blir du kontaktad av den som kan ha smittat dig, eller av sjukvården. Läs mer i texten Smittskyddslagen.

Stanna hemma till du har fått provsvar

Det är viktigt att du stannar hemma tills du har fått lämna prov och fått provsvar.

Läs mer om att stanna hemma vid symtom eller bekräftad covid-19

Läs mer om vad du kan göra själv om du har symtom.

Västerbotten

PCR-prov i Region Västerbotten

Du kan lämna prov om något av det här stämmer in på dig:

Lämna prov genom egenprovtagning

Du som har möjlighet rekommenderas att i första hand ta prov på dig själv genom egenprovtagning.

Läs mer om egenprovtagning i Västerbotten

Lämna prov på hälsocentralen

Har du allvarliga symtom ska du inte ta prov själv. Då ska du istället vända dig till din hälsocentral för rådgivning och provtagning.

Även du som inte vill eller kan ta prov på dig själv ska kontakta din hälsocentral för bedömning och provtagning. Det gäller också dig som inte har ett svenskt personnummer.

Det är viktigt att du kontaktar vården först och inte åker direkt till en hälsocentral eller mottagning. Det finns särskilda rutiner för hur du ska tas omhand för att undvika att smitta andra.

Hitta kontaktuppgifter till din hälsocentral eller sjukstuga

Du betalar ingenting för att lämna prov för covid-19 om du har symtom.

Provtagning för reseintyg

Provtagning för reseintyg prioriteras inte av hälsocentraler och sjukstugor inom Region Västerbotten. Behöver du ta prov för att få ett reseintyg hänvisas du till andra vårdgivare.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en lista över digitala vårdgivare som kan utfärda reseintyg:

Testning för reseintyg

Ska barn lämna PCR-prov?

Barn från och med förskoleklass rekommenderas också att lämna prov. Yngre barn behöver oftast inte lämna prov, men det kan variera beroende på var du bor.

Alla barn som har symtom ska stanna hemma.

Västerbotten

Provtagning av barn i Västerbotten

  • Barn under sex år som har milda symtom behöver oftast inte provtas. Har ditt barn allvarliga symtom eller av någon annan anledning rekommenderas att lämna prov ska ni kontakta hälsocentralen för provtagning.
  • Barn som är sex till 12 år kan lämna prov genom egenprovtagning eller på hälsocentralen.
  • Tonåringar kan provtas genom egenprovtagning.

När kan jag lämna PCR-prov?

Du kan lämna ett PCR-prov när du har haft symtom i minst 24 timmar. I början av sjukdomen finns det mest virus i kroppen. Du bör därför lämna provet så snart som möjligt efter 24 timmar för att få ett säkert svar.

Du som har varit i Storbritannien eller Sydafrika

Lämna PCR-prov så snart som möjligt om du har kommit till Sverige från Storbritannien eller Sydafrika de senaste 14 dagarna. Det gäller även barn i förskoleklass eller äldre. Du eller barnet kan ha kommit i kontakt med en variant av coronaviruset som sprids lättare än hittills. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du eller barnet också lämnar prov på den femte dagen efter avresan från Storbritannien eller Sydafrika. Lämna prov även om det har gått mer än fem dagar.

Du ska lämna PCR-prov även om du tidigare har lämnat prov som visar att du har antikroppar mot covid-19.

Du som inte kan beställa ett PCR-prov när du har loggat in kan kontakta en vårdcentral här eller på det sätt som din region rekommenderar. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad som gäller för resenärer från Storbritannien och Sydafrika.

Välj region högst upp på sidan för att se hur du ska göra.

Du eller barnet behöver stanna hemma i väntan på att få lämna prov och tills provsvaret har kommit. Även barn i förskoleklass behöver stanna hemma.

Läs mer i texten Minska risken att du eller andra får covid-19.

Vem kan lämna prov för antikroppar

I en del regioner har alla som är över 18 år möjlighet att ta prov för att se om de har antikroppar. I andra regioner prioriteras vilka som får lämna prov.

Du kan läsa i den här texten vad som gäller där du bor. Du väljer region högst på sidan.

Västerbotten

Prov för antikroppar i Region Västerbotten

Region Västerbotten erbjuder antikroppstester från det år du fyller 16.

Antikroppstest för dig som varit sjuk tidigare

När kan jag lämna prov för antikroppar?

Ett prov för att se om du har antikroppar kan du lämna tidigast 14 dagar efter att du har fått symtom. Då har antikroppar hunnit utvecklas i nivåer som kan mätas. Det går bra att lämna provet flera månader efter att du har blivit frisk.

Du behöver inte lämna ett prov för att se om du har antikroppar om du lämnade PCR-prov när du var sjuk och det provet visade att du hade covid-19.

Hur går en provtagning till?

Ibland kan du få ta PCR-provet själv. Det kallas egenprovtagning. Du får information om hur du ska göra.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inga prov som du kan ta själv för att se om du har antikroppar.

Västerbotten

Egenprovtagning i Region Västerbotten

Läs om egenprovtagning i Västerbotten.

Så går det till att ta ett PCR-prov

Ett PCR-prov tas med en pinne som är gjord för att fånga virus och bakterier i sekretet som finns i luftvägarna.

Provet kan tas långt bak i näsan. Då för du eller vårdpersonalen in pinnen genom en näsborre.

Provet kan också tas i svalget. Då förs pinnen in genom munnen.

Ibland tas PCR-prov från både näsan och svalget. Provtagningen kan kännas lite obehaglig, men går fort.

Ibland tas provet från slem som du hostar upp.

Så går det till att ta prov för att se om det finns antikroppar

Provet för att se om du har antikroppar är ett blodprov.

Vårdpersonalen kan ha skyddande utrustning

Vårdpersonalen kan ha särskilda kläder och till exempel munskydd eller ett visir för ansiktet. Det kan upplevas som en ovanlig situation, men det är rutin vid vissa sjukdomar.

Personalen skyddar sig för att undvika att själva få sjukdomen och för att inte överföra den till exempelvis andra patienter. Det kan vara bra att berätta det för någon som känner oro inför att bli undersökt.

Här får du råd om hur du kan förbereda ett barn inför att lämna ett prov, om det behövs.

Hur får jag provsvar?

I den här texten kan du läsa om vad som gäller där du bor. Du väljer region högst upp på sidan.

Vad gör jag när jag har fått provsvaret?

I ditt provsvar står det hur du ska tolka ditt resultat. Du får veta vem du kan kontakta för mer information. Du är skyldig att följa de instruktioner som du får eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen.

Västerbotten

Besked om provsvar på PCR-test i Västerbotten

Har du gjort ett PCR-test, det vill säga ett virustest som visar om du har en pågående infektion, får du svar efter ungefär två dagar.

Om du gjort egenprovtagning

Har du tagit prov på dig själv genom egenprovtagning får du svaret genom att logga in med BankID eller din personliga kod på direkttest.se. Ytterligare instruktioner följer med provtagningskitet.

Om provet visar att du har covid-19

Om provet är positivt, det vill säga visar att du har covid-19, kommer du att bli kontaktad av vårdpersonal via telefon. Du kommer även att bli uppringd för att medverka i smittspårning så att de personer du varit i nära kontakt med kan informeras.

Om provet visar att du inte har covid-19

Du som lämnat prov genom egenprovtagning får ditt svar genom att logga in på direkttest.se.

Du som lämnat prov på en hälsocentral får ditt svar i ett brev. Du kan också få ditt provsvar till din inkorg i 1177 Vårdguidens e-tjänster om du har godkänt det vid provtillfället.

Har du frågor om ditt provsvar?

När du får ditt svar får du veta vad det betyder och vad du ska göra. Om du har frågor kring ditt provsvar ska du kontakta din hälsocentral. Du kan inte få ditt provsvar genom att ringa 1177.

Vad innebär ett positivt PCR-prov?

Ett positivt PCR-prov innebär att du har viruset i kroppen. Däremot visar det inte om du kan smitta andra. Provet upptäcker även virus som inte längre kan smitta. Spår av viruset kan ibland finnas kvar i flera veckor utan att du är smittsam.

Läs mer om hur länge du kan smitta andra.

Berätta för andra

Du kan bli uppmanad av vården att berätta att du har covid-19 för andra som du kan ha smittat. Då får de också lämna ett prov. Läs mer om smittspårning i texten Smittskyddslagen.

Vad innebär ett negativt PCR-prov?

Ett negativt svar på PCR-provet innebär att du sannolikt inte hade viruset när provet togs.

Du kan återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen när du är feberfri och känner dig frisk.

Blir du däremot sämre ska du inte återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen. Du kan då behöva lämna ett nytt prov.

När bedöms jag vara immun?

Du bedöms vara immun mot covid-19 om något av följande gäller för dig:

  • Du har lämnat ett positivt PCR-prov och blivit frisk.
  • Du har lämnat ett prov som visar att du har antikroppar.

Folkhälsomyndigheten bedömer att du troligen är immun i minst ett halvår räknat från när du var sjuk. Du kan ha antikroppar utan att ha haft några symtom. Då går det inte att säga hur länge du kan vara immun.

Bedömningen gäller endast för tester som uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så kallade snabbtest som tas med ett stick i fingret uppfyller sällan dessa rekommendationer.

Vad innebär det att vara immun?

Att vara immun mot covid-19 innebär att du sannolikt är skyddad från att bli smittad på nytt under en begränsad tid.

Fortsätt att följa råd och rekommendationer

Du som är immun och smittfri ska fortsätta tvätta händerna och hålla distans till andra personer, eftersom du kan bära på andra virus och bakterier.

Du som har en ökad risk att bli svårt sjuk men är immun ska fortsätta följa råd och rekommendationer för att skydda dig själv och andra.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan