Lämna prov och få provsvar om covid-19

Det här gäller för dig som har bekräftad covid-19

Innehållet gäller Västerbotten

Här får du information om vad du ska göra om du testat positivt för covid-19. Ett positivt prov innebär att du har viruset i kroppen.

Rekommendationerna är olika beroende på om du arbetar inom vård och omsorg eller om du har en annan sysselsättning.

Du som arbetar inom vård och omsorg får information om vad som gäller dig längre ner på sidan under rubriken För dig som arbetar inom vård och omsorg.

För dig som testat positivt genom ett PCR-prov

Rekommendationerna här nedanför gäller dig som har testat positivt för covid-19 genom ett PCR-prov.

Vad behöver jag göra för att skydda andra mot smitta?

Du som fått ett positivt provsvar ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra tills du inte längre är smittsam.

Hur lång tid du smittar varierar mellan olika personer men den kortaste tiden är minst fem dagar från att du fick symtom. Du ska ha känt dig allmänt förbättrad och varit feberfri i minst ett dygn.

Om du inte har några symtom ska du räkna tiden från provtagningsdagen.

Din läkare kan ge dig information om hur länge du bedöms som smittsam. Läs mer i smittskyddsläkarnas informationsblad om covid-19 (pdf).

För dig som arbetar inom vård och omsorg

Du som arbetar inom vård eller omsorg och har testat positivt för covid-19 ska göra följande oavsett vilken sorts prov du har tagit:

Hur länge ska jag stanna hemma?

Du ska stanna hemma minst fem dagar från den dag du fick symtom.

Om du har symtom räknas dagen för första symtomen som dag noll. Du som är symtomfri ska räkna provtagningsdagen som dag noll. Du kan alltså tidigast återgå till arbetet dag sex. Du kan gå tillbaka även om du har kvar lätt torrhosta eller nästäppa.

Smittspårning

Meddela din chef vilka personer du kan ha smittat på arbetet. 

Det gäller personer som du har träffat 48 timmar innan du fick dina symtom. Om du inte haft några symtom före provtagningen och fram till 48 timmar efter ett positivt prov är risken lägre, då meddelar du endast de brukare eller patienter du träffat.

Du kan ha smittat personer som befunnit sig inom två meters avstånd från dig under minst 15 minuter under din smittsamma period. Har du använt munskydd gäller en timme sammanlagd tid under 48 timmar.

Telefonkontakt för dig som arbetar inom vård och omsorg

Du som arbetar eller har praktik inom vård och omsorg och har frågor som gäller covid-19 kan kontakta vårdhygien.

Telefonnummer och telefontider

090-785 95 70, vardagar klockan 9-16.

Till toppen av sidan