OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Besöksförbud – det här gäller för dig som är närstående

Innehållet gäller Västerbotten

Här kan du läsa om vad besöksförbudet på länets sjukhus och sjukstugornas vårdplatser innebär. Du får också veta på vilket sätt du kan ha kontakt med en närstående som vårdas på sjukhus i länet.

För att minska risken för smittspridning under coronapandemin har Region Västerbotten infört besöksförbud på sjukhusens vårdavdelningar och sjukstugornas vårdplatser. Besöksförbudet gäller tills vidare och oavsett om du själv känner dig sjuk eller inte.

Undantag från besöksförbudet kan göras ibland, till exempel om den som vårdas blir mycket sjuk. Det är vårdpersonalen som beslutar om undantag. Att besöka intensivvårdsavdelningen, IVA, är inte tillåtet.

Kontakt med din närstående genom videosamtal

Har du en närstående som vårdas på sjukhus? Då kan du få hjälp att ha digital kontakt med hen via telefon eller surfplatta. Kontakta den avdelning när din närstående vårdas för att få veta vilka rutiner som gäller för att ha digital kontakt.

Om din närstående blir sämre

Om din närståendes hälsa försämras mycket kan du bli erbjuden ett fysiskt möte. Det är vårdpersonalen som beslutar om du kan göra ett fysiskt besök och maximalt två personer kan delta på besöket.

Under besöket måste du som närstående följa avdelningens hygienrutiner. Det kan till exempel innebära att du behöver bära full skyddsutrustning.

Information om vad som gäller får du av den avdelning där din närstående vårdas.

Närstående till barn som vårdas på sjukhus

Som vårdnadshavare får du inte ha några symtom på förkylning eller magsjuka när du följer ditt barn för inläggning eller på ett planerat mottagningsbesök.

Endast en vårdnadshavare får komma in på avdelningen och syskon får inte följa med. Vid speciella situationer kan undantag göras. Det är vårdpersonalen som beslutar om det.

Kontakta vårdavdelningen om du har frågor

Du är alltid välkommen att kontakta den aktuella vårdavdelningen om du har frågor. Du har också möjlighet att få stödjande samtal av en kurator. Om ni är flera närstående är det bra om ni väljer ut en kontaktperson som vårdpersonalen kan kontakta i första hand.

Som närstående har du möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan