ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Bra att veta när du väljer hälsocentral i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

Här hittar du vanliga frågor och svar om Hälsoval Västerbotten. Du kan också läsa om vad som är bra att veta innan du väljer hälsocentral.

Om du flyttar eller är nyinflyttad

Flyttar du inom länet eller till länet och inte gör ett eget val tilldelas du den hälsocentral som ansvarar för det geografiska område där du är folkbokförd. Har du tidigare valt en hälsocentral i länet tillhör du den även efter din flytt. Vill du byta hälsocentral måste du göra ett nytt eget val.

Om du är folkbokförd i annat landsting och väljer att lista dig

Listning ger inte företräde till vård, den med störst behov ska gå först. Det gäller oavsett om du är fokkbokförd i länet eller inte. Utomlänspatienten har samma rätt som inomlänspatienten att få ny medicinsk bedömning, välja behandlingsalternativ samt välja fast läkar- och vårdkontakt.

Nyfödda och barn under 16 år

Nyfödda barn tilldelas den hälsocentral som ansvarar för det geografiska område där barnet folkbokförs, om inte vårdnadshavaren gör ett eget val. Barn tillhör inte automatiskt samma hälsocentral som föräldrarna valt. För barn under 16 år är det vårdnadshavaren som väljer hälsocentral.

Om en ny hälsocentral öppnar

Hälsocentralernas geografiska ansvarsområde kan förändras när en ny hälsocentral öppnar. Du som redan är folkbokförd i området och vill tillhöra den nya hälsocentralen måste göra ett nytt val. Nyfödda och nyinflyttade tilldelas automatiskt den nya hälsocentralen om de inte väljer en annan.

Fast vårdkontakt

Vill du kan du få en fast vårdkontakt som ska bistå och stödja dig i kontakterna med vården och hjälpa till att samordna vårdens insatser om du har behov av det. Du kan också välja en fast läkarkontakt på den hälsocentral där du är listad. Du kan dock inte vara säker på att det blir just den läkare du vill ha.

Hembesök

Lider du av allvarlig sjukdom och eller har en funktionsnedsättning som medför att du inte kan ta dig till hälsocentralen utan stora problem, kan du efter bedömning få hembesök. Kommunen ansvarar för hembesök av vårdpersonal som inte är läkare.

Hälsocentralen ger också palliativ, lindrande vård och ansvarar för läkarinsatser till vuxna personer i eget boende och kommunernas särskilda boenden.

Sjukresa

Landstinget ersätter sjukresa till den hälsocentral som ligger närmast din folkbokföringsadress. Om du väljer en annan hälsocentral får du betala resan själv.

Du kan inte nekas

Du kan inte bli nekad att lista dig vid en hälsocentral.

Vanliga frågor och svar

Vad innebär Hälsoval Västerbotten för mig som patient?

Det innebär att du kan välja att lista dig bland de hälsocentraler som blivit godkänd inom Hälsoval Västerbotten. Förutom hälsocentraler som drivs av landstinget kan du även välja mellan hälsocentraler som drivs privat och som är godkända av landstinget.

Hur gör jag för att välja hälsocentral?

Om du vill välja en annan hälsocentral än den du tillhör idag kan du göra det på två sätt. Antingen kan du ändra via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller så fyller du i en blankett och skickar den till den hälsocentral som du vill tillhöra. Blanketten finns att ladda ner på sidan Välja hälsocentral i Västerbotten

Har jag rätt att byta hälsocentral?

Ja, du kan när som helst och så ofta du vill byta hälsocentral.

Jag är nöjd med den hälsocentral jag går till – måste jag ändå göra ett val?

Nej.

Hur vet jag vid vilken hälsocentral jag är listad?

Kontakta närmaste hälsocentral för information eller logga in i 1177 vårdguidens e-tjänster. Informationen hittar du under Hälsoval.

Hälsocentralen hanterar dina personuppgifter i ett listningsregister. 

Hur vården hanterar personuppgifter

Jag har skyddade personuppgifter – hur gör jag då?

Du kan besöka vilken hälsocentral du vill men kommer inta att vara listad vid någon hälsocentral.

Vad händer om jag inte gör något val?

Då tillhör du den hälsocentral som ansvarar för vården i det geografiska område där du är folkbokförd.

Får jag någon särskilt information om vilken hälsocentral jag tillhör om jag inte listar mig?

Nej.

Finns det risk att jag får sämre vård om jag inte gör ett eget val?

Nej, du har samma rätt till vård oavsett om du gjort ett eget val eller tilldelats en hälsocentral.

Kan jag nekas vård om jag går till en hälsocentral som jag inte tillhör?

Nej. Men om ditt vårdbehov innebär att du måste uppsöka hälsocentralen för fler än enstaka besök eller att du har behov av insatser av olika yrkeskategorier kan du bli anvisad till den hälsocentral du tillhör eller erbjudas att göra ett nytt val.

Omfattas även privatpraktiserade läkare och sjukgymnaster av hälsovalet?

Nej. Men du kan fortfarande söka vård hos dem.

Kan jag lista mig på en specialistmottagning om jag ofta är patient där?

Nej, du kan bara lista dig vid en hälsocentral.

Vilka hälsocentraler kan jag välja mellan?

Du kan välja mellan alla hälsocentraler i länet. Landstinget informerar när en ny hälsocentral öppnar. 

Hitta hälsocentral i Västerbotten

Kan jag välja två hälsocentraler, till exempel en där jag bor och en i närheten av min arbetsplats?

Nej, du kan bara vara listad på en hälsocentral.

Måste alla i familjen välja samma hälsocentral?

Nej. Men föräldrar eller vårdnadshavare väljer för barn och ungdomar under 16 år. Nyfödda barn tillhör den hälsocentral som ansvarar för vården i området där barnet är folkbokfört. Föräldrar kan när som helst göra nya val för sina barn.

Kan jag välja en hälsocentral i ett annat landsting?

Ja. Du omfattas då av det utbud som erbjuds vid hälsocentralen i det aktuella landstinget. Bara för att du valt en hälsocentral ger det dig inte automatiskt företräde till vård. Det är alltid den med störst behov som ska gå först.

Till toppen av sidan