Läs din journal

Frågor och svar om e-tjänsten Journalen

Innehållet gäller Västerbotten

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om hur tjänsten Journalen fungerar i Västerbotten.

Hur gör jag för att läsa min journal på nätet?

Du kan läsa delar av din journalinformation genom att logga in med e-legitimation. När du loggat in väljer du Journalen.

Vem kan läsa i Journalen?

 • Du kan själv läsa din journal om du är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer.
 • Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journal fram tills barnet fyllt 13 år.

Vilken information kan jag se i min journal på nätet?

I Journalen kan du se följande information:

 • När du sökt eller fått vård.
 • Anteckningar som gjorts när du besökt vården eller varit inlagd på sjukhus.
 • Anteckningar som gjorts när du kontaktat vården per telefon.
 • Dina diagnoser.
 • Dina utskrivna läkemedel.

Du kan däremot inte se den här informationen:

 • Journalanteckningar som gjordes innan år 2001. Vill du se äldre anteckningar kan du beställa papperskopior från din mottagning.
 • Laboratoriesvar och remisser.
 • Journalanteckningar från vårdenheter och yrkeskategorier där man beslutat att en så kallad menprövning ska göras inför utlämning. Det betyder att vårdpersonal gör en bedömning om uppgifter i din journal kan få dig eller dina närstående att må dåligt.
 • Anteckningar från Axlagården hospice, barn- och mödrahälsovården Västerbotten, barn- och ungdomshabilitering Västerbotten, barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten, klinisk genetik, ME-mottagning, psykiatriska kliniker i Västerbotten, Regionalt cancercentrum norr, vuxenhabilitering råd och stöd Västerbotten samt ungdomsmottagningar i Västerbotten.
 • Anteckningar och andra uppgifter från tandvården.
 • Anteckningar och andra uppgifter från bild- och funktionsmedicin, till exempel röntgen och mammografi.
 • Anteckningar och andra uppgifter från klinisk fysiologi.

Kommer jag att förstå det som står i min journal?

Anteckningarna i journalen ska vara skrivna på svenska. De ska vara tydliga och så långt som möjligt gå att förstå även för dig som inte är medicinskt kunnig.

Ibland kan det ändå vara svårt att förstå de begrepp och uttryck som används. Be läkaren eller någon annan vårdpersonal att förklara om du inte förstår vad som står. Det kan vara bra att läsa journalen tillsammans med läkaren.

När syns anteckningar från mitt besök i Journalen?

Ibland dröjer det ett par dagar eller någon vecka innan du ser en anteckning i Journalen.

Det kan bero på att läkaren har dikterat besöket. Det betyder att läkaren har spelat in anteckningen och att till exempel en medicinsk sekreterare sedan skriver in den i din journal. Målet är att en dikterad anteckning ska föras in i journalen inom 14 dagar.

När en anteckning skrivits in i din journal ska den signeras av vårdpersonal som då tar ansvar för att den stämmer. Du som patient väljer själv om du vill se osignerad journalinformation. Du får då information om att journalinformationen inte är kontrollerad av ansvarig vårdpersonal och därför kan komma att ändras.

Kan jag som patient stänga av tjänsten om jag inte vill läsa min journal?

Informationen visas först när du loggar in på 1177.se och öppnar Journalen. Vill du inte läsa din journal rekommenderas du att inte öppna den. Du kan också stänga all åtkomst till Journalen genom en förseglingsfunktion i tjänsten. Då kan du själv inte öppna den igen. Vill du få tillgång till din journal på nytt behöver en särskild prövning göras.

Kommer jag åt min journal även när jag är på resa utomlands?

Ja, du når Journalen på samma sätt som du till exempel kan sköta bankärenden.

Varför tillgängliggörs journalinformation på nätet?

Syftet med Journalen är att öka din delaktighet som patient genom att du kan ta del av den information som finns om dig och din hälsa.

Många patienter vill ha en mer aktiv roll i frågor som gäller sin sjukdom och behandling. De vill kunna följa vad som sker i vårdprocessen.

Kan synskadade och blinda använda Journalen?

Personer med en synskada använder ofta olika hjälpmedel för att kunna läsa text på en bildskärm. Journalen ingår i ett system som har testats på personer med synskada. Med en kombination av automatisk textuppläsning och braille-kodsgivare vid tangentbordet, kan sådan text göras tillgänglig för en person med en synskada. 

Kan jag ställa frågor till vårdgivaren?

Journalen på nätet ingår i e-tjänsterna på 1177.se. Där loggar du in för att kommunicera säkert med din mottagning eller hälsocentral. De flesta mottagningar i regionen går att nå via e-tjänsterna.

De mottagningar som inte erbjuder den möjligheten kan du kontakta via telefon eller brev.

Här kan du söka efter en mottagning, hälsocentral eller tandvårdsklinik.

Kan jag vara säker på att ingen obehörig kan läsa min journal?

Ja, för att kunna läsa Journalen på nätet krävs att man loggar in med e-legitimation. Säkerhetsnivån är mycket hög och kan jämföras med bankernas internettjänster.

Din journal publiceras inte heller på internet. Genom e-tjänsten skapas ett "titthål" in till din journal i journalsystemet. Din journal är därför inte sökbar på internet och kommer inte att kunna läsas av någon obehörig.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Har du frågor som gäller inloggning kan du kontakta supporten för e-tjänster. Du kan ringa 0770-72 00 00 alla dagar klockan 6−22.

Du kan också ställa din fråga via ett formulär.

Till toppen av sidan