Tobak och alkohol

Alkohol och hälsa

Innehållet gäller Västerbotten

Alkohol påverkar nästan alla organ i din kropp. Du kan drabbas av alkoholrelaterade sjukdomar även om du dricker måttligt. Riskerna minskar ju färre tillfällen och desto mindre mängd du dricker.

Ett standardglas alkohol definieras enligt ovan. Källa: alkoholhjalpen.se

Förändra dina alkoholvanor

Du kan förändra dina alkoholvanor även om det tar tid. Det viktiga är att du själv vill ha en förändring. Ofta går det att ändra dina vanor utan hjälp. Det kan hända att du får frågor om alkohol av vårdpersonalen. Ta gärna upp dina frågor om alkohol och hälsa med vården.

Fördelar med att minska på alkoholkonsumtionen:

 • Bättre sömn (om du druckit alkohol somnar du lättare men sömnen försämras).
 • Bättre omdöme och koncentrationsförmåga.
 • Bättre minne.
 • Bättre humör.
 • Bättre relationer.
 • Färre baksmällor, mindre huvudvärk och magproblem.
 • Mer tid för fritidsintressen.
 • Mindre risk för övervikt (4 starköl = 10 bullar).
 • Spara pengar.
 • Minskad risk för olyckor.
 • Minskad risk för högt blodtryck, cancer, leversjukdomar och skador på hjärnan.

Vad är riskabelt eller inte?

Alkohol påverkar alltid din kropp. Hur mycket din kropp kan klara av är individuellt och varierar utifrån ditt hälsotillstånd. Riskbruk av alkohol innebär förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.

Med riskbruk menas att dricka:

 • Fler än 9 standardglas per vecka om du är kvinna
 • Fler än 14 standardglas per vecka om du är man
 • Fler än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle om du är man
 • Fler än 3 standardglas vid ett och samma tillfälle om du är kvinna.


Desto högre alkoholkonsumtion du har desto högre är riskerna för negativa konsekvenser. Någon lägre riskfri gräns har inte kunnat fastställas. Du kanske har hört eller läst att lite alkohol kan vara bra för hälsan men alkohol har alldeles för många biverkningar för att kunna rekommenderas som medicin.

Här kan du få stöd och hjälp

Alkohollinjen
Alkoholhjälpen
Guide till bättre alkoholvanor (riddargatan1.se)

 

Till toppen av sidan