Telefonnummer:

090-785 91 45

Telefontider:

 • Mån-Tor08:00 - 15:30
 • Fre08:00 - 15:00

Öppettider:

 • Mån-Tor07:30 - 16:30
 • Fre07:30 - 15:30

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Norrlands universitetssjukhus
Vägbeskrivning:
Kvinnnoklinikens mottagning, gyn-avdelning, BB samt specialistmödravård finns i den nya vård- och behandlingsbyggnaden. Närmaste ingång är Södra entrén. Kommer du via centralhallen, följ skyltningen till målpunkt Qa. BB-hemvård finns i samma byggnad men kommer du via centralhallen, följ skyltningen till målpunkt Qb.
Län, kommun:
Västerbottens län, Umeå
Postadress:
Norrlands universitetssjukhus, 90185 Umeå

Vid kvinnokliniken bedrivs utredning och behandling av kvinnors gynekologiska sjukdomar samt utredning och handläggning av såväl komplicerade som normala graviditeter och förlossningar. Kontakta oss gärna på webben, logga in i våra e-tjänster eller ring något av våra telefonnummer.

 • Vi finns här för er skull. Vi strävar efter att du och ditt barn ska få en trygg start med amningen här på BB och en bra grund att bygga vidare på inför den fortsatta amningsperioden.

  Under eftervårdstiden hinner ofta inte mjölkproduktionen komma igång på allvar. Att barnet har rätt tag och läge vid bröstet är en bra start. Vi är många här som har stor samlad kunskap, så tveka inte att be oss om hjälp.

  Telefon 090-785 93 34

  Läs mer om amning här på 1177.se

 • Barnmorskorna på BB-hemvård erbjuder varje familj uppföljning och stöd utifrån familjens behov. BB-hemvård innebär uppföljning med telefonsamtal från barnmorska, i vissa fall hembesök och/eller återbesök på BB-hemvårdsmottagningen. Vid återbesök på BB-hemvård utförs provtagning på barnet och i regel en andra avslutande barnläkarundersökning.

  Telefon 090-785 93 34

 • På barnlöshetsmottagningen arbetar man med rådgivning, utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet. Mottagningen är placerat i Skellefteå, men medarbetare finns även i Umeå och Lycksele.

  Läs mer om barnlöshetsmottagningen i Skellefteå

 • Endometrios

  Vi vet av erfarenhet att endometrios kan leda till olika frågeställningar och livskonsekvenser. Vid Gynekologiska mottagningen, Norrlands universitetssjukhus finns ett team bestående av barnmorska, sjuksköterska, läkare, kurator och sjukgymnast med endometrios som fördjupningsområde. Vid behov samverkar teamet med andra vårdaktörer.

  Du kan vid behov söka kontakt med oss för frågor och rådgivning.

  Du når oss via vår endometrioslinje, telefon: 090-7850494

 • Till avdelningen kommer man för planerade gynekologiska operationer/behandlingar eller för akuta besvär via mottagningen eller akutmottagningen.

  Telefon 090-785 04 00

 • Öppettider
  Måndag - torsdag 07:30-16:30
  Fredag 07:30-15:30

  Rådgivning/tidsbeställning
  Måndag - torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00
  Telefon 090-785 91 45

  Till Gynekologisk mottagning kommer kvinnor i alla åldrar för att få råd och hjälp med olika problem/funderingar rörande kvinnosjukdomar. Besöken kan vara bokade eller akuta.

  Du behöver ingen remiss för att boka en tid till mottagningen.

  Vi har även kurator, uroterapeut, operationsplanerare och sjukgymnast på Kvinnokliniken och behöver du kontakta dem kan de nås på nedanstående telefonnummer.

  Kurator: 090-785 03 63, måndag - torsdag 09.00 - 09.30.

  Uroterapeut: 090-785 91 45

  Operationsplanerare: 090-785 03 51

  Sjukgymnast: 090-785 03 57

  Endometrioslinje: 090-785 04 94

  Besök hit för cellprovskontroll på vår mottagning kostar 200 kronor då det räknas som ett specialistvårdsbesök och får således räknas in i högkostnadsskyddet. Det är som regel ett uppföljande besök av någon medicinsk anledning och kan lätt blandas ihop med den gynekologiska hälsokontrollen som är gratis ute på våra hälsocentraler.

   Kontaktuppgifter Gynekologisk mottagning

 • För att underlätta ditt besök finns en karta där du kan hitta målpunkter, adresser, parkeringar, busshållplatser och invändiga gångstråk på Norrlands universitetssjukhus.

  Kartan hittar du under Vårt utbud på Norrlands universitetssjukhus kontaktkort. https://www.1177.se/Vasterbotten/Hitta-vard/Vasterbotten/Kontakt/Norrlands-universitetssjukhus/

 • Patienter som söker till Klådmottagning hänvisar vi till Ersboda Hälsocentral. Se nedan under relaterade mottagningar och välj klådmottagning under Ersboda Hälsocentrals utbud.

 • Specialistmödravården är en rådgivnings- och remissinstans, här erbjuds vård och stöd till kvinnor med graviditetskomplikationer som kräver specialistbedömning och behandling.

  Vid Specialistmödravården kontrolleras avvikelser i det normala graviditetsförloppet. Här kontrollerar man bland annat tillväxt, blodflöde i navelsträngen, fostervattenprov etc. Besöket är kostnadsfritt.

  Om det under graviditeten tillstöter komplikationer eller om det uppstår behov av rådgivning, undersökning och/eller behandling förutom det som erbjuds på Barnmorskemottagningen är det till Specialistmödravården man blir hänvisad. Ibland kan detta besök kombineras med en ultraljudsundersökning, där man bland annat kan kontrollera barnets tillväxt och blodflödet i navelsträngen. Barnmorskan bokar vid behov tid åt dig.

  Här finns kontaktuppgifter till Specialistmödravård mottagning Umeå

 • Den vanligaste fosterdiagnostiska metoden är ultraljud som erbjuds alla gravida kvinnor i graviditetsvecka 17-19. Man väljer själv om man vill göra den.

  Alla obstetriska ultraljudsundersökningar som görs inom Umeå sjukvårdsområde utförs vid avdelningen av barnmorskor och läkare med ultraljudskompetens. Läs mer på 1177.se/vasterbotten om ultraljud.

  Din partner eller en annan nära anhörig är välkommen att följa med vid undersökningen.

Till kvinnoklinikens mottagning kommer kvinnor i alla åldrar för att få råd och hjälp med olika problem och funderingar kring kvinnosjukdomar. Besöken kan vara bokade eller akuta. Exempel på besök kan vara cellförändringar, framfall, urinläckage, abortrådgivning, blödningar, preventivmedel, hormonutredningar, smärta, samtalsstöd och krisbearbetning.

Information till patienter

Kvinnoklinikens rådgivning: 090-785 91 45

Gyn-vårdavdelning: 090-785 04 00

Specialistmödravården: 090-785 04 17

Förlossning: 090-785 21 70

BB-avdelning: 090-785 04 20

BB-hemvård 090-785 93 34

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region