LÄS ANDRAS FRÅGOR

Jag har det jobbigt med min son som har autism. Vad kan jag göra för att det ska kännas bättre?

Fråga

Min 9-årige son har fått diagnosen autism. Även om det är bra att han fått en diagnos känns det så jobbigt hemma. Jag blir stressad och arg, sen får jag skuldkänslor och mår dåligt. Jag gråter ofta och har ingen lust till något. Vad är det för fel på mig och vad ska jag göra?

Svar

Jag tror inte det är något fel alls på dig. Du är i en svår situation och därför reagerar du som du gör. Jag tror både du och din son skulle må bättre om du får hjälp att hantera er familjesituation.

Det är påfrestande att leva med ett barn med autism. Din pojke kräver mycket mer av dig än de flesta av sina jämnåriga kompisar. Det är inte konstigt att du blir arg och frustrerad. Jag tror att du behöver avlastning, stöd och kunskap för att känna att du orkar med att vara en bra mamma.

Enligt Lagen om stöd och service, LSS, har funktionsnedsatta rätt till olika former av stöd. Det finns flera former av insatser du kan söka. Dessa insatser är:

  • råd och stöd
  • personlig assistans
  • ledsagarservice
  • kontaktperson
  • avlösarservice i hemmet
  • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  • boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
  • bostad med särskild service för vuxna samt daglig verksamhet.

Jag tror att du skulle ha nytta av konkreta stödinsatser. Men också av att få veta mer om din sons funktionsnedsättning och av att få kontakt med andra vuxna i samma situation som du. Du kan läsa mer om det i länken från Autism- och Aspergerförbundets hemsida. Där kan du till exempel hitta information om vilka möjligheter ni har att få stöd, läsa mer om autism och kanske ta kontakt med din lokalförening. Kontakta en LSS-handläggare i din kommun för att få diskutera hur du bäst ska få hjälp för din son.

Christina Ledin, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan