Vaccinationer

Vaccination mot HPV

HPV, humant papillomvirus, är ett mycket vanligt virus. HPV kan i sällsynta fall orsaka cancer i till exempel livmoderhalsen, slidan, blygdläpparna, ändtarmsöppningen och tonsillerna. Därför erbjuds barn kostnadsfri vaccinering mot HPV.

Från och med hösten 2020 ingår vaccination mot HPV i det allmänna vaccinationsprogrammet för både pojkar och flickor. Tidigare har det endast gällt för flickor.

HPV är ett mycket vanligt virus. Det sprids från person till person genom att hud eller slemhinnor kommer i kontakt med varandra, till exempel genom sex. Här kan du läsa mer om HPV.

Västerbotten

Erbjudande till kvinnor i Västerbotten som är födda 1994–1999

Just nu kan du som är född 1994–1999 vaccinera dig kostnadsfritt mot humant papillomvirus, HPV. Du kommer att få en inbjudan skickad till din folkbokföringsadress eller din digitala brevlåda. Du kan boka tid för vaccination redan innan du får brevet.

Du som inte har det juridiska könet kvinna, men har en livmoderhals, erbjuds också att vaccinera dig och kan boka tid. Du får däremot inte något brev hem.

Är du inte folkbokförd i länet får du inte heller något brev, men erbjuds vaccination och kan boka tid.   

Erbjudandet gäller också dig som redan är vaccinerad

Det vaccin som används heter Gardasil 9 och ger ett bredare skydd än det äldre vaccinet som användes före 2019. Därför gäller erbjudandet även dig som redan är vaccinerad mot HPV.

Ta ett HPV-prov på dig själv

Efter vaccinationen får du ett HPV-prov som du enkelt tar på dig själv och antingen lämnar direkt i samband med vaccinationen eller tar hem och sedan skickar in med posten. Information om hur du går till väga får du tillsammans med provet. Alla som vaccinerar sig kommer att erbjudas ytterligare en dos vaccin efter tre år.

Du ingår i en forskningsstudie

När du vaccinerar dig godkänner du att ingå i en nationell forskningsstudie med målet att utrota HPV och livmoderhalscancer i Sverige. Du lämnar samtycke till att delta i studien digitalt innan eller på plats vid vaccinationstillfället. Ta med dig din legitimation när du ska vaccinera dig.

Läs mer om forskningsstudien på HPV-centers webbplats.

Boka tid

Välj den mottagning där du vill vaccinera dig och boka tid med e-tjänsten Boka tid direkt. Du kan också ringa valfri hälsocentral för att få hjälp att boka tid.

Här kan du vaccinera dig:

Du som inte hör till målgruppen

Under rubriken Hur gör jag om jag vill bli vaccinerad? finns information om hur du gör för att vaccinera dig mot HPV om du inte hör till målgruppen för studien.

Vaccinera dig helst innan du har haft sex med någon annan

För att vaccinet ska ha effekt ska du inte redan vara smittad med HPV. Därför är det bäst att du vaccinerar dig innan du har haft sex med någon annan, men du kan vaccinera dig även om du har haft sex. Skulle du ha blivit smittad av en virustyp innan vaccinationen, får du ändå skydd mot de andra typerna som vaccinet skyddar mot och som du inte blivit smittad av. Dessutom får du ett förstärkt skydd mot att bli infekterad igen med samma virustyp.

Så går vaccinationen till

Du får en spruta vid två eller tre tillfällen. Du får sprutan på utsidan av överarmen.

Du som går på mellanstadiet

Går du på mellanstadiet får du två sprutor. Den andra sprutan får du minst ett halvår efter den första, men mellanrummet får som längst vara ett år.

Du som är äldre än 14 år

Är du äldre än 14 år vaccineras du vid tre tillfällen. Den andra sprutan får du då en till två månader efter den första. Den tredje sprutan får du ungefär sex månader efter den första.

Två vaccin

I Sverige finns två vacciner som är godkända för vaccinering av både flickor och pojkar. Vaccinerna skiljer sig i antalet typer av HPV som det skyddar mot. 

Vaccinerna ger skydd mot livmoderhalscancer. De ger också skydd mot mer ovanliga cancersjukdomar som orsakas av HPV. Dessa cancersjukdomar kan utvecklas i ändtarmsöppningen, halsen, munnen, kvinnans yttre könsorgan, slidan och på penisen.

Vaccination med det upphandlade vaccinet ger även skydd mot kondylom.

Vad kostar det?

Vaccinationen ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Det innebär att barn erbjuds att vaccinera sig kostnadsfritt i skolan när de går i femte klass.

Vad vaccinationen kostar för dig som är äldre kan variera beroende på vilken region du bor i och vilken mottagning du besöker. Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning för att se vad det kostar där.

Hur gör jag om jag vill bli vaccinerad?

Barn erbjuds att vaccinera sig i mellanstadiet. Du som inte har blivit vaccinerad i skolan, men vill vaccinera dig, kan kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Då kan du få recept på HPV-vaccin.

Vissa vaccinationsmottagningar kan ha vaccinet på plats. Om det inte finns på mottagningen får du själv hämta vaccinet på apotek, och komma tillbaka till mottagningen för att få vaccinationen. Fråga vad som gäller när du bokar din tid.

Västerbotten

Vaccination via elevhälsan i årskurs fem

Både flickor och pojkar erbjuds vaccination via elevhälsan när de går i årskurs fem. Vaccinationen i skolan är kostnadsfri.

Vaccinet heter Gardasil 9 och det ges vid två tillfällen med 5 till 13 månaders intervall i åldern under 15 år. Från 15 års ålder och uppåt vaccineras du vid tre tillfällen.

Har man missat eller avstått vaccination via elevhälsan och vill vaccinera sig i efterhand går det bra att kontakta skolsköterskan på skolans elevhälsa. Flickor kan vaccinera sig i skolan till och med 17 års ålder och pojkar som är födda 2009 eller senare kan vaccinera sig i skolan till och med 17 års ålder.

Mer information om vaccinationen kan du få av elevhälsan.

Vaccination på hälsocentralen

Flickor från 18 års ålder och pojkar som är födda 2008 eller tidigare kan vända sig till valfri hälsocentral eller sjukstuga för vaccination. Du betalar då själv för vaccinet. Gardasil 9 ingår inte i högkostnadsskyddet.

Kontakta din hälsocentral eller sjukstuga för att få recept på HPV-vaccin om du inte har vaccinerat dig i skolan.

Hitta din hälsocentral eller sjukstuga

Samtycke till vaccination

Barn under 18 år måste ha båda vårdnadshavarnas skriftliga samtycke om vårdnaden är gemensam. Blanketten för samtycket ska lämnas till vaccinatören vid första vaccinationstillfället och kan hämtas hos skolsköterskan eller skrivas ut nedan. Blanketten finns på flera språk.

Samtyckesblanketter för utskrift

Biverkningar

Efter vaccinationen kan du bli röd och svullen där du fått sprutan. Det kan kännas ömt, men det brukar gå över inom en eller några dagar. Du kan också få huvudvärk och ibland feber.

Mer allvarliga biverkningar är mycket sällsynta. Vaccinerna har använts i snart tio år av många miljoner kvinnor och biverkningarna är noggrant undersökta. Det har hittills inte gått att visa någon ökad risk för någon allvarlig sjukdom hos de som är vaccinerade.

Viktigt att du som är vuxen går på cellprovskontroller

Vaccinationen ger inte ett fullständigt skydd mot de HPV-typer som kan orsaka livmoderhalscancer. Därför är det viktigt att du går till de gynekologiska cellprovskontrollerna som du blir kallad till, även om du är vaccinerad mot HPV.

Graviditet och amning

Du som är gravid bör undvika att vaccinera dig, eftersom inget HPV-vaccin har testats på gravida kvinnor. Men de erfarenheter som finns har inte visat några risker för varken fostret eller kvinnan.

Amning är inget hinder mot vaccination.

Läs mer på 1177.se och andra webbplatser

HPV – humant papillomvirus

Humant papillomvirus är ett mycket vanligt virus som finns i över tvåhundra olika typer. Några typer kan ge cellförändringar som i ovanliga fall kan leda till cancer, framför allt i livmoderhalsen. Andra HPV-typer kan orsaka vårtor. Humant papillomvirus förkortas ofta med HPV.

Livmoderhalscancer

Cancer i livmoderhalsen beror ofta på ett virus. De flesta blir av med sjukdomen efter behandling.

Peniscancer

Peniscancer är en form av hudcancer. De allra flesta kan bli friska med en behandling som bevarar penisens funktioner. Det är viktigt att söka vård tidigt.

Minska risken för cancer

Risken för cancer påverkas av saker som du själv kan göra något åt. Råd och svar om livsstil och cancer finns på webbplatsen för cancerforskning hos WHO, Världshälsoorganisationen.

Till toppen av sidan