VACCINATIONER

Vaccination mot HPV och livmoderhalscancer

HPV, humant papillomvirus, är ett mycket vanligt virus. HPV kan i sällsynta fall orsaka cancer i livmoderhalsen, slidan, blygdläpparna, ändtarmsöppningen och tonsillerna. Därför erbjuds flickor kostnadsfri vaccinering mot HPV.

HPV är ett mycket vanligt virus. Det sprids från person till person genom att hud eller slemhinnor kommer i kontakt med varandra, till exempel genom sex. Här kan du läsa mer om HPV.

Vaccinera dig helst innan du har haft sex med någon annan

För att vaccinet ska ha effekt ska du inte redan vara smittad med HPV. Därför är det bäst att du vaccinerar dig innan du har haft sex med någon annan, men du kan vaccinera dig även om du har haft sex. Skulle du ha blivit smittad av en virustyp innan vaccinationen, får du ändå skydd mot de andra typerna som vaccinet skyddar mot och som du inte blivit smittad av. Dessutom får du ett förstärkt skydd mot att bli infekterad igen med samma virustyp.

Så går vaccinationen till

Du får en spruta vid två eller tre tillfällen. Du får sprutan på utsidan av överarmen.

Du som går på mellanstadiet

Går du på mellanstadiet får du två sprutor. Den andra sprutan får du minst ett halvår efter den första, men mellanrummet får som längst vara ett år.

Du som är äldre än 14 år

Är du äldre än 14 år vaccineras du vid tre tillfällen. Den andra sprutan får du då en till två månader efter den första. Den tredje sprutan får du ungefär sex månader efter den första.

Två vaccin

I Sverige finns två vacciner som båda också är godkända för vaccinering av pojkar. Vaccinerna skiljer sig i antalet typer av HPV som det skyddar mot. 

Vaccinerna ger skydd mot livmoderhalscancer. De ger också skydd mot mer ovanliga cancersjukdomar som orsakas av HPV. Dessa cancersjukdomar kan utvecklas i ändtarmsöppningen, halsen, munnen, kvinnans yttre könsorgan, slidan och på penisen.

Vaccination med det upphandlade vaccinet ger även skydd mot kondylom.

Vad kostar det?

För flickor ingår vaccinationen i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det innebär att flickor erbjuds att vaccinera sig kostnadsfritt i skolan när de går i femte eller sjätte klass.

Ett av vaccinerna ingår i högkostnadsskyddet för kvinnor upp till 26 års ålder. Äldre kvinnor, pojkar och män får själva bekosta vaccinationen. Vad vaccinationen kostar kan variera beroende på vilken region du bor i och vilken mottagning du besöker. Kontakta din mottagning för att se vad det kostar där.

Hur gör jag om jag vill bli vaccinerad?

Flickor erbjuds att vaccinera sig i mellanstadiet. Du som inte har blivit vaccinerad i skolan, men vill vaccinera dig, kan kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Då kan du få recept på HPV-vaccin. Detsamma gäller om du är pojke och vill vaccinera dig.

Vissa vaccinationsmottagningar kan ha vaccinet på plats. Om det inte finns på mottagningen får du själv hämta vaccinet på apotek, och komma tillbaka till mottagningen för att få vaccinationen. Fråga vad som gäller när du bokar din tid.

Västerbotten

Vaccination mot HPV i Västerbottens län

Alla flickor födda 1993 och senare erbjuds vaccination mot livmoderhalscancer, HPV. Vaccinet som används är Gardasil. För komplett vaccinering krävs tre sprutor som ges inom cirka sex månader.

Flickor, födda 1993-1998, erbjuds vaccination på valfri hälsocentral eller sjukstuga. 

Hitta din hälsocentral eller sjukstuga

Flickor födda 1999 och senare

HPV-vaccination ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Alla flickor födda 1999 eller senare erbjuds vaccination via skolhälsovården när de går i årskurs fem eller sex. Mer information om vaccinationen lämnas av skolhälsovården.

Samtycke till vaccination

Flickor som ännu inte har fyllt 18 år, måste ha en förälders skriftliga samtycke i samband med vaccinationen. Blanketten för detta samtycke ska lämnas till vaccinatören vid första vaccinationstillfället och kan hämtas hos skolsköterskan eller skrivas ut nedan.

Samtyckesblanketter för utskrift

Biverkningar

Efter vaccinationen kan du bli röd och svullen där du fått sprutan. Det kan kännas ömt, men det brukar gå över inom en eller några dagar. Du kan också få huvudvärk och ibland feber.

Mer allvarliga biverkningar är mycket sällsynta. Vaccinerna har använts i snart tio år av många miljoner kvinnor och biverkningarna är noggrant undersökta. Det har hittills inte gått att visa någon ökad risk för någon allvarlig sjukdom hos de som är vaccinerade.

Viktigt att du som är vuxen går på cellprovskontroller

Vaccinationen ger inte ett fullständigt skydd mot de HPV-typer som kan orsaka livmoderhalscancer. Därför är det viktigt att du går till de gynekologiska cellprovskontrollerna som du blir kallad till, även om du är vaccinerad mot HPV.

Graviditet och amning

Du som är gravid bör undvika att vaccinera dig, eftersom inget HPV-vaccin har testats på gravida kvinnor. Men de erfarenheter som finns har inte visat några risker för varken fostret eller kvinnan.

Amning är inget hinder mot vaccination.

Till toppen av sidan