Upptäck och förebygg cancer

Lämna prov för att upptäcka HPV och cellförändringar i livmoderhalsen

Ett prov från slidan kan visa om du har HPV eller cellförändringar som kan utvecklas till cancer i livmoderhalsen. Du får ett brev med en kallelse varje gång du behöver lämna prov för att få ett bra skydd mot cancer.

Den här texten finns också på lätt svenska.

Slidan och livmoderhalsen. Livmodertappen är en del av livmoderhalsen.

Det kallas screening när man får lämna prov regelbundet fast man känner sig frisk.

Att lämna provet kostar ingenting för dig.

Det finns två sätt att lämna prov. En barnmorska kan ta ett prov. Eller så kan du själv få ta ett prov och skicka in. Båda sätten är lika bra.

Det står i kallelsen vilket av proven som du kan få lämna.

Västerbotten

Brevet skickas antingen hem till dig eller till din digitala brevlåda om du har en sådan.

Varför ska jag lämna prov?

Det är vanligt att få en infektion med viruset HPV. Det läker oftast av sig själv. Men en del HPV läker inte utan gör att det blir cellförändringar i livmoderhalsen.

Även de flesta cellförändringar läker av sig själv. Det går att få behandling om det behövs. Då tar läkaren bort cellförändringarna innan de utvecklas till cancer.

Du känner inte om du har viruset HPV eller cellförändringar. Men det går att upptäcka genom att du lämnar prov.

Du får ett bra skydd mot cancer i livmoderhalsen om du lämnar prov varje gång du får en kallelse.

Måste jag lämna prov?

Nej. Det är frivilligt att lämna provet.

Bör jag lämna prov fast jag är vaccinerad mot HPV?

Ja. Det finns en liten risk att bli smittad med HPV, även om du är vaccinerad mot HPV.

Bör jag lämna prov fast jag är gravid?

Ja. Då lämnar du provet hos barnmorskan.

Bör jag lämna prov fast jag aldrig har haft sex med någon annan?

HPV kan överföras vid alla typer av sex, till exempel något av följande:

 • smeksex
 • munsex
 • samlag.

Du kan få HPV oavsett om du har sex med män eller kvinnor. Men om du aldrig har haft sex behöver du inte lämna prov.

Läs mer om HPV.

Jag har opererat livmodern – behöver jag lämna prov?

Du kan behöva forsätta att lämna prov efter en operation av livmodern. Det beror på hur du har blivit opererad.

Du behöver inte lämna prov om du har fått hela livmodern bortopererad. Då är livmoderhalsen också borttagen.

Men om livmoderhalsen lämnades kvar är det viktigt att fortsätta att lämna prov.

Fråga på kliniken där du blev opererad om du är osäker på vad som gäller för dig.

Så går det till att lämna prov

Det är olika om man får lämna prov hos barnmorskan eller om man får ta ett prov själv. Båda sätten är lika bra. Välj region högst upp på sidan för att se vad som gäller för dig.

Att ta prov själv

Västerbotten

Beställ ett HPV-prov som du tar själv hemma

Du som har fått en kallelse till cellprov kan välja att ta ett HPV-prov på dig själv hemma i stället för att gå på din bokade tid. När du beställer ett HPV-prov avbokas din tid hos barnmorska automatiskt.

Du ska inte beställa ett HPV-prov som du tar själv om något av det här stämmer in på dig:

 • Du är gravid.
 • Du testade positivt för HPV i ditt senaste cellprov.
 • Du har tidigare behandlats för cellförändringar.

Då ska du i stället gå på din bokade tid för att ta cellprov, eftersom det är viktigt att det inte blir fördröjningar till uppföljning ifall provet innehåller HPV.

Adressen till webbplatsen där du kan beställa HPV-provet finns i din kallelse.

Du kommer att få material för provtagning. Det innehåller allt som behövs för att ta provet och skicka in det.

Materialet för provtagning kommer tillsammans med kallelsen, eller också står det i kallelsen hur du gör för att beställa det. Det kostar ingenting för dig.

Du kan ta provet även om du har mens.

Läs mer om självprovtagning för HPV.

Att lämna prov hos barnmorskan

Det står i kallelsen vilken dag och tid du kan lämna provet, och på vilken mottagning. Eller också får du uppgifter så att du kan boka en tid själv.

Du kan boka om besöket om det behövs, till exempel för att du har mens.

Du får ta med dig någon, om du vill.

Att lämna provet går till som vid en gynekologisk undersökning. Barnmorskan tar provet med en liten mjuk borste.

Efteråt kan du få en liten blödning. Det beror på att slemhinnan lätt blöder där barnmorskan har tagit provet.

Läs mer om att lämna provet på sidan om gynekologisk undersökning.

Västerbotten

Boka om eller avboka din tid

Du kan boka om din tid för cellprovtagning direkt på nätet. Klicka på länken nedan för att komma till tjänsten för om- och avbokning.

Omboka eller avboka tid för cellprov

Logga in med hela ditt personnummer och den kod som står i din kallelse.

Du bör boka om tiden om något av det här stämmer in på dig:

Du förväntar dig att ha mens vid provtagningstillfället.
Du har fött barn för mindre än två månader sedan.
Har du frågor kring inloggningen, kontakta GCK.kansli@regionvasterbotten.se.

Om du inte har möjlighet att boka om din tid via nätet så kan du ringa till expeditionen för gynekologisk cellprovskontroll för att ändra din tid.

Telefon: 090-785 91 32

När får jag svar?

Provsvaret kommer inom tre månader. Det skickas som ett brev till din folkbokföringsadress. Om du har en digital brevlåda, skickas provsvaret dit.

Om du har skyddad identitet, skickas provsvaret till Skatteverket.

Västerbotten

I Region Västerbotten får du som har en digital brevlåda dina provsvar skickade dit om provet är utan cellförändringar eller om du måste göra ett nytt prov eftersom det inte gick att analysera.

Vad innebär provsvaret?

Det är vanligt att provet visar att man har HPV. En del har cellförändringar.

I ditt provsvar kan du se om du behöver lämna ett nytt prov. Det kan vara olika när det behövs. Det är säkert att vänta om det står i provsvaret att du kan göra det.

Om du behöver bli undersökt får du ett nytt brev med en tid hos en gynekolog.  

Välj region högst upp på sidan för att få veta mer om provsvaren.

Om du har frågor om provsvaret

Du kan ringa för att ställa frågor och få stöd, om du behöver. Telefonnumret står på ditt svarsbrev. 

Västerbotten

Svar efter prov som du har tagit själv

Ditt prov innehöll inte HPV

Du behöver inte göra någonting mer. Du får en ny kallelse när det är dags att lämna prov nästa gång.

Ditt prov innehöll HPV

Du får en kallelse till en barnmorska som tar ett nytt prov. Läs mer under rubriken Svar efter prov hos barnmorskan.

Ditt prov kunde inte analyseras

Om något blev fel när du tog provet, så märks det när provet analyseras. Då får du en tid hos en barnmorska som tar ett nytt prov. Läs mer under rubriken Svar efter prov hos barnmorskan. 

Svar efter prov hos barnmorskan

Ditt prov innehöll inte HPV

Du behöver inte göra någonting mer. Du får en ny kallelse när det är dags att lämna prov nästa gång.

Ditt prov innehöll HPV men visade inga cellförändringar

Om provet innehåller HPV, undersöks det också för att se om det innehåller cellförändringar.

Om provet bara innehåller HPV, behöver du inte göra någonting mer nu. HPV-infektionen går oftast över av sig själv.

Men vissa HPV-typer behöver man följa upp för att se om infektionen har läkt. Då får man en kallelse att lämna ett nytt prov efter 5 år, eller 3 år eller 1,5 år. Det beror på vilken HPV-typ det är och hur gammal man är.

Det står i ditt provsvar vad som gäller för dig. När du behöver lämna ett nytt prov får du en kallelse. Det sköts automatiskt.

Ditt prov innehöll HPV och cellförändringar

Om provet visar att du har både HPV och cellförändringar, kallas du till en undersökning hos en gynekolog. Det är för att se om du behöver behandling.

Ditt prov kunde inte analyseras

Ibland går provet inte att analysera. Det kan bero på olika saker. Du får en ny tid hos barnmorskan så att du kan lämna prov igen.

När kan jag lämna prov?

Du får lämna prov varje gång du får en kallelse. Kallelserna skickas till dig som har ett kvinnligt personnummer och är i en viss ålder.

 • 23 år till 50 år: Du får en kallelse att lämna prov vart tredje år eller vart femte år.
 • 50 år till 70 år: Du får en kallelse att lämna prov vart femte år eller vart sjunde år.

Sista provet erbjuds när du är mellan 64 år och 70 år.

Västerbotten

I Västerbotten gäller följande:

 • Du som är 23 till 49 år får en kallelse till cellprovtagning vart femte år om det senaste provet inte innehöll HPV. Om ingen HPV-analys gjordes på tidigare cellprov får du en kallelse efter tre år.
 • Du som är 50 till 64 år får en kallelse till cellprovtagning vart femte år. Om det prov du lämnat efter den 1 mars 2021 inte innehöll HPV blir du i stället kallad vart sjunde år.
 • Sista provet erbjuds när du är mellan 64 och 70 år.

Du som har haft cellförändringar förut

Du som har haft allvarliga cellförändringar får en kallelse att lämna prov vart tredje år. Det gäller oavsett din ålder.

Du som har skyddad identitet

Du som har skyddad identitet får en kallelse med ett telefonnummer. Ring numret för att boka en tid för att lämna prov.

Du som har bytt till manligt personnummer

Du får inte en kallelse automatiskt om du har bytt till ett manligt personnummer.

Men det är viktigt att du lämnar prov regelbundet om du har en livmoderhals. Kontakta läkaren som ansvarade för din utredning om könsdysfori. Då får du en remiss till en gynekologmottagning eller annan mottagning där du kan boka en tid för att lämna prov. Det kostar ingenting för dig.

Västerbotten

Vad gäller för mig som har haft cellförändringar?

Du som tidigare har blivit behandlad för cellförändringar kan behöva lämna cellprov livet ut. Har du frågor om vad som gäller just för dig, ta kontakt med din gynekologiska mottagning eller med kansliet för gynekologisk cellprovskontroll på telefon 090-785 93 06.

Lämna prov vid andra tillfällen

Du kan passa på att lämna ett prov om du är hos barnmorskan eller gynekologen av andra orsaker. Du kan göra det om du har missat en kallelse eller om det snart är dags att lämna prov. Provet registreras på samma sätt som när du får en kallelse.

Om du missar en kallelse

Om du inte lämnar prov, får du ett nytt brev med en ny kallelse efter ett år.

Om det är svårt för dig att lämna prov

Det är viktigt att du lämnar provet. Du kan få råd och hjälp om det är svårt, till exempel om något av följande stämmer:

 • Du har svårt att röra dig.
 • Underlivet är ihopsytt efter en omskärelse.
 • Du tycker det är mycket obehagligt att lämna prov.

Kontakta mottagningen som skickat kallelsen. Kontaktuppgifterna står i kallelsen.

Västerbotten

Om du behöver tolk kontaktar du barnmorskan på den hälsocentral du har blivit kallad till.

Så hanteras provet och dina uppgifter

Provet och uppgifterna om provtagningen sparas. Det kan vara bra om du behöver behandling senare i livet. Det är också till hjälp för att utvärdera och förbättra vården.

Här kan du läsa mer:

Om du har symtom

Om du får symtom från underlivet ska du inte vänta tills du får en kallelse att lämna prov.

Kontakta en gynekologmottagning eller en vårdcentral om något av följande stämmer in på dig:

 • Du får blödningar som inte är mens. Det kan vara blödningar efter samlag i slidan, eller för att du har ansträngt dig.
 • Du får förändrade flytningar, till exempel blodiga eller vattniga.
 • Du får blödningar eller flytningar fast du har slutat att ha mens.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

mer på 1177.se

Vaccination mot HPV

Vaccination mot HPV ingår i vaccinationsprogrammet för alla barn från och med hösten 2020. Tidigare ingick det endast för flickor.

Hjälp att sluta röka

Det är aldrig för sent att sluta röka. Kroppen börjar återhämta sig nästan omedelbart när du gör ett rökstopp.

Till toppen av sidan