Titthålsundersökningar - skopier

Nasovideoendoskopi

Innehållet gäller Västerbotten

För patienter som har en klangavvikelse i talet, krävs en noggrann undersökning av munnen, näsan och svalget. Det görs av en specialutbildad läkare, i samarbete med en logoped. Nasovideoendoskopi är en optisk undersökning som man gör med hjälp av videoendoskop.

Till toppen av sidan