Urinprov och avföringsprov

Lämna prov i Västerbotten för att upptäcka tarmcancer

Innehållet gäller Västerbotten

Tarmcancer är av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Chansen att bli av med sjukdomen är större ju tidigare den upptäcks. Du som bor i Västerbottens län och fyller 60 år under 2022 kommer att få ett brev hem med ett erbjudande om att lämna ett avföringsprov. Provtagningen införs i olika takt i alla landets regioner.

Region Västerbotten inför provtagningen stegvis och fler åldersgrupper kommer att erbjudas att lämna prov allt eftersom. År 2025 är provtagningen är helt utbyggd. Då kommer alla mellan 60 och 74 år att bli erbjudna att lämna prov vartannat år.

När får jag ett erbjudande?

I tabellen kan du se vilka som får ett erbjudande vilket år.

Vilket år får du ett erbjduande?
De fetmarkerade årtalen gäller de som får erbjudande för första gången.
År Födelseår för de som får ett erbjudande
2022 1962
2023 1959, 1961, 1963
2024 1956, 1958, 1960, 1962, 1964
2025 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965
2026 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966

Provet visar om det finns osynligt blod i avföringen

Genom provet går det att upptäcka så kallat osynligt blod i avföringen. Sådant blod ser man inte själv men kan vara ett tidigt tecken på cancer i tjocktarmen eller ändtarmen. I det flesta fall beror det inte på cancer men det måste alltid utredas.

Visar provsvaret att din avföring innehåller osynligt blod blir du kallad till sjukhuset för att undersöka tarmen med koloskopi.

Chansen att bli av med cancern ökar om den upptäcks tidigt. Därför är det viktigt att du gör provet och skickar in det.

Du gör provet hemma

Erbjudandet om att lämna prov kommer med posten. Brevet innehåller en instruktion, en provtub och ett svarskuvert.

Du gör provet hemma och skickar in det med svarskuvertet. Det behövs inget frimärke och du betalar ingenting i övrigt för provtagningen.

Tappar du bort provtagningstuben kan du få en ny om du kontaktar Enheten för cancerprevention och screening inom sex månader från det du fick erbjudandet. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Se en film om hur du gör provet

Filmen visar hur du själv gör avföringsprovet hemma. Du kan välja att se undertexter på flera olika språk.

Vad händer efter jag skickat in provet?

Du får provsvaret i ett brev till din folkbokföringsadress inom fyra veckor. Provet ger endast svar på om det finns osynligt blod i avföringen, inte vad orsaken är.

Ungefär två procent av alla som lämnar prov har osynligt blod i avföringen. Oftast beror det inte på cancer, men det måste alltid utredas.

Undersökning med koloskopi – om du har osynligt blod i avföringen

Visar provet att du har osynligt blod i avföringen blir du kallad till sjukhuset för att undersöka tarmen med koloskopi. Det innebär att en mjuk slang förs in i ändtarmsöppningen. Läs mer och se en film om hur koloskopi går till.

Visar inte koloskopiundersökningen något avvikande får du ett erbjudande om att lämna ett nytt avföringsprov om två år.

Upptäcker läkaren så kallade polyper i tarmen kan de nästan alltid tas bort i samband med undersökningen. Polyper kan i vissa fall vara ett förstadium till cancer.

Finns det tecken på cancer i tarmen tar läkaren vävnadsprover vid undersökningen. Visar proverna att det är cancer blir du kallad till en kirurgklinik för att få behandling.

Vilka kan inte delta i provtagningen?

Du kan inte själv beställa provtagningsmaterial. Erbjudandet om att lämna prov riktar sig enbart till utvalda åldersgrupper som genom forskning har visat sig ha medicinsk nytta av provtagningen.

Har du opererats för tarmcancer ska du inte lämna prov genom erbjudandet som du fått hemskickat. Kontroller efter operationen sköts i stället som vanligt av din läkare. Du kan kontakta Enheten för cancerprevention och screening om det gäller dig och du har fått ett erbjudandebrev hem. Kontaktuppgifter finns längre ner på den här sidan.

Går du på regelbundna koloskopikontroller ska du rådgöra med den läkare som ansvarar för dina kontroller om du ska skicka in ett avföringsprov när du får ett erbjudande hemskickat.

Sök alltid vård om du har symtom

Har du symtom från tarmen ska du alltid söka vård för att få en bedömning.  

Kontakta din hälsocentral om du har något eller flera av följande symtom:

  • Du har synligt blod i avföringen.
  • Du får slem i avföringen.
  • Du bajsar oftare eller mer sällan än tidigare trots att du inte ändrat dina matvanor.
  • Du har obehag i magen som du inte har känt tidigare.
  • Du känner en trötthet som inte kan förklaras av naturliga orsaker.
  • Du minskar i vikt utan att det finns någon förklaring.

I texten Tjocktarmscancer och ändtarmscancer kan du läsa mer om symtom, undersökningar och utredningar.

Sekretess och personuppgifter

Resultatet av provtagningen databehandlas. Alla personuppgifter är sekretessbelagda och skyddade enligt den lagstiftning som gäller.

Du som har skyddad identitet får inget erbjudande om att lämna prov hemskickat. Kontakta Enheten för cancerprevention och screening för råd om hur du kan göra för att delta i provtagningen.  Kontaktuppgifter finns här nedanför.

Kontaktuppgifter vid frågor om provtagningen

Sveriges regioner samarbetar kring provtagningen för tidig upptäckt av cancer i tjocktarmen eller ändtarmen.

De som arbetar på Enheten för cancerprevention och screening i Region Stockholm kan besvara alla frågor som rör provtagningen oavsett var i landet du bor. Välkommen att kontakta dem om du har frågor.

Telefon: 
08-123 138 10

Telefontider:
Måndag, onsdag och fredag klockan 10–11.
Tisdag och torsdag klockan 13–14.

E-post:
tarmscreening.hsf@regionstockholm.se

Vill du skicka ett meddelande via e-post ska du inte skriva ditt personnummer. Det räcker att du skriver ditt fullständiga namn och din folkbokföringsadress. Vill du så kan du även lämna ditt telefonnummer.

Stödsamtal och information om cancer

Kontakta Cancerrådgivningen om du har frågor om cancer. Där kan du få stöd och råd oavsett var i landet du bor.

Telefon:
08-123 138 00, helgfri måndag till fredag klockan 8.30-16.00

Telefontider:
Helgfri måndag till fredag, klockan 8.30-16.00

E-post:
cancerradgivningen.hsf@regionstockholm.se

Till toppen av sidan