Kognition och kommunikation

Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation

Det finns många olika hjälpmedel för dig som behöver kognitivt stöd eller stöd när du ska kommunicera. Hjälpmedlen kan till exempel hjälpa dig att komma ihåg saker, koncentrera dig eller uttrycka dig.

Hjälpmedel för kognitivt stöd och hjälpmedel för kommunikation är två olika hjälpmedelsgrupper. Du kan behöva hjälpmedel från den ena eller båda grupperna, beroende på vilka behov du har.

Du kan behöva kognitivt stödjande hjälpmedel om du har svårt med sådant som handlar om minne och koncentration. Det kan till exempel handla om att planera din tid, att läsa eller att hitta i din omgivning.

Kommunikationshjälpmedel kan hjälpa dig om du har svårt att tala eller uttrycka dig.

Här kan du läsa om hur det går till att få hjälpmedel för kognitivt stöd.

Till toppen av sidan