Tolkservice

Innehållet gäller VästerbottenFUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs om hur du beställer tolk och vilka tolktjänster som finns för dig som har en funktionsnedsättning.

Innehåll - Tolkservice

Beställ tolk

Personer med dövhet, dövblindhet eller hörselskada kan beställa tolk genom Tolkcentralens e-tjänster.

Tolktjänster vid funktionsnedsättning

Läs om hur tolktjänster vid funktionsnedsättning fungerar.

Till toppen av sidan