ATT MÅ DÅLIGT SOM FÖRÄLDER

Kriminalitet

Att begå en kriminell handling innebär att på något sätt bryta mot lagen. När någon i familjen begår ett brott påverkas ofta resten av familjen på olika sätt. Om du själv har blivit utsatt för ett brott kan du ofta behöva stöd och hjälp efteråt.

Det är Sveriges domstolar som beslutar om någonting är ett brott och vilket straff personen som har begått brottet ska få.

Om någon i familjen har begått ett brott

Kriminalvårdens sidor för familj och vänner kan du som är barn, förälder eller annan närstående till någon som sitter i fängelse eller häkte få information och svar på frågor. Här kan du som är barn läsa andra barns berättelser och även dela med dig av din egen historia.

På Kriminalvårdens webbplats finns också information för dig som själv är häktad eller dömd till fängelse eller straff inom frivården.

På BRIS kan du läsa texten Förälder i fängelse. Den handlar om hur du som vuxen kan prata med barn om att en förälder sitter i fängelse.

Buff är en förening som ger stöd till barn och deras familjer där någon har gjort ett brott.

Stöd för att bryta ett kriminellt beteende

Kriminellas revansch i samhället, KRIS, är en förening som ger stöd till dig som önskar  ta dig ur ett kriminellt beteende.  KRIS finns både som riksförening och det finns också lokalföreningar på olika håll i landet.

Om du är mellan 13 och 25 år kan du vända dig till Unga KRIS.

Västerbotten

Stöd och hjälp till barn och unga

Om du som barn eller ung behöver hjälp att bryta ett kriminellt beteende ska du i första hand söka hjälp hos kommunens socialtjänst. Det gäller också dig som förälder om du är orolig för ditt barn.

I Skellefteå och Umeå kan du som är 16 år eller äldre också kontakta ungdomshälsan.

Om en vuxen har gjort ett brott

Om du behöver stöd för att en vuxen i familjen gjort ett brott eller sitter i fängelse kan du vända dig till kommunens socialtjänst.

Akut hjälp

Det finns också telefonnummer för akuta lägen som du kan ringa.

Om du har blivit utsatt för brott

Hos Polisen kan du få reda på vad du ska göra om du har utsatts för ett brott. Här finns även information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få.

På Brottsoffermyndighetens sida finns information till dig som har utsatts för brott, till exempel hur en rättegång går till och vilken ersättning du kan ha rätt till.

Brottsofferjouren erbjuder stöd i olika former till dig som har utsatts för brott. Du kan ringa till deras telefonjour eller mejla.

På UMO.se, Ungdomsmottagningen på nätet, finns det flera texter om att vara utsatt för brott:

Till toppen av sidan