LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Antikroppstest för dig som varit sjuk tidigare

Innehållet gäller Västerbotten

Ett antikroppstest kan visa om du har utvecklat antikroppar mot covid-19. Antikroppar ger med hög sannolikhet ett skydd mot att åter bli sjuk i covid-19 den närmaste tiden. Du kan ta ett antikroppstest om du haft symtom på covid-19. Du bör vänta minst två veckor efter att du blivit frisk innan du lämnar provet för att du ska ha hunnit utveckla antikroppar.

Region Västerbotten erbjuder antikroppstester från det år du fyller 16. För närvarande finns begränsad tillgång till antikroppstestning.

Vem kan ta ett antikroppstest?

Du kan göra ett antikroppstest om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har varit sjuk men inte gjort något PCR-test när du hade symtom.
 • Någon i din familj eller person du umgåtts med har haft covid-19, men du har själv inte provtagits eller tagit ett test som visade negativt provsvar.
 • Du har varit sjuk och har personer i din omgivning som är över 70 år eller tillhör en annan riskgrupp.

När behöver jag inte ta ett antikroppstest?

Har du inte har haft symtom och inte umgåtts med något som har covid-19, rekommenderas du inte att ta ett antikroppstest.

Vad kostar det?

Ett antikroppstest kostar 200 kronor och ingår inte i högkostnadsskyddet.

Du får inte reseersättning för ett besök för att ta ett antikroppstest. Du kan heller inte boka en sjukresa i taxi hos beställningscentralen för serviceresor till besöket.

Boka tid för antikroppstest

Antikroppstest sker endast efter medicinsk bedömning. Om du uppfyller kriterierna här ovanför och vill testa dig för antikroppar ska du kontakta din hälsocentral. Efter bedömning kan du erbjudas tid för provtagning.

Om du bokat tid för antikroppstest på din hälsocentral behöver du av- eller omboka tiden senast 24 timmar i förväg. 

Så går provtagningen till

När du ska ta ett antikroppstest tar vårdpersonalen ett blodprov i ditt armveck.

Provet analyseras på laboratoriet på Norrlands universitetssjukhus.

Så får du ditt provsvar

Du får oftast svar inom en vecka. Det kommer via brev. 

Läs mer om vad ditt provsvar betyder.

Vad gäller för barn under 16 år?

Barn testas inte för antikroppar om inte vårdpersonal bedömer att det är nödvändigt. Barn får oftast milda symtom om de blir smittade och utvecklar inte antikroppar på samma sätt som vuxna. Det gör provsvaren osäkra. Det är också svårare att ta blodprov på mindre barn. Efter läkarbedömning kan provtagning även ske av barn och ungdomar under 16 år. 

Frågor och svar om antikroppstester

Hur får jag svar?

Du får oftast svar inom en vecka. Det kommer via brev. 

Provsvaret visar att jag har antikroppar mot covid-19. Vad ska jag tänka på nu?

Om provsvaret visar att du har utvecklat antikroppar mot SARS-Cov-2 betyder det att du har haft covid-19. 

Antikroppstest, som också kallas serologiskt test, mäter om det finns antikroppar i ditt blod. Antikropparna innebär att du sannolikt har någon form av skydd mot att bli sjuk igen. Enligt Folkhälsomyndigheten ger antikroppar ett helt eller delvis skydd mot ny infektion av covid-19 i upp till ett halvår, räknat från det att du hade symtom på covid-19.

Om antikroppstest på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kan jag nu träffa andra som inte har antikroppar?

Ja, om du inte har några symtom innebär ett positivt provsvar att du i större utsträckning kan umgås med andra personer, även de som tillhör någon riskgrupp eller är 70 år eller äldre. Även du som tillhör en riskgrupp, kan i större utsträckning träffa närstående om testet visade att du har antikroppar.

Kan jag leva som vanligt igen om jag har antikroppar?

Nej, du behöver alltid göra en bedömning av varje situation samt fortsätta följa rekommendationerna för att minska smittspridning i samhället:

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna regelbundet.
 • Håll avstånd till personer utanför din umgängeskrets.
 • På arbetsplatsen: Följ riktlinjer och rekommendationer om personlig skyddsutrustning och hygienrutiner inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Gäller detta svar alla antikroppstester?

Ett antikroppstest behöver ha en mycket hög prestanda för att ge ett tillförlitligt resultat. Råden är för dig som har testats positivt för antikroppar med ett test som uppfyller Folkhälsomyndighetens krav på prestanda, vilket de tester som används av Region Västerbotten gör. 

Jag har antikroppar, men inte min 73-åriga mamma. Ingen av oss verkar vara förkyld. Är det ok att vi åker i samma bil i flera timmar?

Ja. 

Jag har en hjärtsjukdom – vågar jag träffa min dotter som har fått positivt resultat för antikroppar?

Ja, men försäkra dig om att din dotter är symtomfri när ni ses.

Vi har hyrt ett hus under ledigheten tillsammans med två andra familjer, nu visade det sig att endast en familj har antikroppar – hur ska vi göra? Kan vi bo tillsammans?

Ju fler personer som umgås nära varandra, desto större risk för smitta om en person i sällskapet skulle vara smittsam. De personer som inte har antikroppar kan smitta varandra.

Jag har antikroppar, men vet ju inte hur det är med mina barn, eftersom de inte provtas. Kan de ändå få träffa sina mor- och farföräldrar? 

Nej, bara på det sätt som rekommenderas, eftersom äldre personer kan bli svårare sjuka än yngre. Därför är det viktigt att fortsätta följa råden, även om man gärna vill träffas.

 • Träffas bara om alla är friska och utan symtom.
 • Träffas helst utomhus och var noga med avståndet.
 • Avstå från fysiska kontakter, det minskar smittspridningen.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten innan ni ska fika eller äta tillsammans. Handsprit kan vara ett alternativ om tvål och vatten inte finns tillgängligt.

Jag har antikroppar, men inte mina vänner. Kan vi träffas ändå eller ska jag bara umgås med vänner som har antikroppar?

Det är okej att träffa vänner oavsett om de har antikroppar eller inte. Ni bör ändå tänka på att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. De av dina vänner som inte har antikroppar skulle kunna smitta varandra, så alla ska vara symtomfria när man ses.  

I vår familj har vi alla fyra varit sjuka. Vi vuxna har antikroppar – kan vi räkna med att våra barn också har det?

Nej, det kan ni inte utgå från. Även om det kan vara så, är det inte helt säkert.

Mitt provsvar visar att jag inte har antikroppar. Vad ska jag tänka på nu?

Fortsätt följa myndigheternas råd för att skydda dig själv och andra från att smittas med covid-19.

Till toppen av sidan