Aktuellt

Så tycker västerbottningarna om vården före, under och efter graviditet

Innehållet gäller Västerbotten

Hittills har 1 570 personer i Västerbotten delat med sig av sina erfarenheter från mödrahälsovården och förlossningsvården genom att svara på en enkät. De allra flesta är nöjda.

Gravida och nyblivna mammor i hela Sverige har möjlighet att svara på en graviditetsenkät fram till december 2022. Graviditetsenkäten genomförs som en del i en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och regeringen om en satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Under de första fyra månaderna har nästan 52 000 personer delat med sig av sina upplevelser. I Region Västerbotten har 1 570 personer svarat på enkäten. De allra flesta är mycket nöjda med både den vård och det bemötande de fått.

Övervägande goda resultat

På nationell nivå känner sig kvinnor i stor utsträckning trygga och bemötta med värdighet och respekt, av både mödrahälsovården som förlossningsvården.

Resultaten visar att de allra flesta västerbottningar är trygga med vården under graviditet, förlossning och tiden efter. 93 procent skulle rekommendera sin mödrahälsovård och 90 procent sin förlossningsavdelning, till någon annan som är gravid och ska föda barn.

I Region Västerbotten anser 91 procent att mödrahälsovården har tillgodosett deras behov.

Det finns också utvecklingsområden. Ett av dem är eftervården. Bara 57 procent anser att de fick den information de behövde om vad de kunde förvänta sig angående återhämtning efter förlossningen.

Ta del av samtliga resultat

Sveriges Kommuner och Regioner har gjort en sammanställning över de nationella resultaten i Graviditetsenkäten. Du ta del av resultaten på SKR:s webbplats. Där kan du även se alla frågor som ingår i enkäten.

Information om Graviditetsenkäten

Graviditetsenkäten är en nationell patientenkät som syftar till att ge gravida och nyblivna mödrar en möjlighet att dela sina upplevelser av den egna hälsan i samband med graviditet och förlossning, samt erfarenheter av vården under och efter graviditet. Målsättningen är att öka kunskapen om vårdens kvalitet utifrån kvinnors perspektiv.

Läs mer om graviditetsenkäten.

Läs nyheten i sin helhet på Region Västerbottens webbplats

 

Till toppen av sidan