Aktuellt

Rekommendationer för en trygg skolstart

Innehållet gäller Västerbotten

Nu börjar skolan för många barn och ungdomar. Men det är viktigt att komma ihåg att vi fortfarande är i en pandemi. För att få en smittsäker skolgång är det viktigt att både du som student, förälder och skolpersonal fortsätter följa de allmänna råden och vaccinerar er om ni erbjudits det.

Barn som lyfter ner stolar i klassrum

För att minska risken för spridning av covid-19 i skolan är det viktigt att alltid följa de allmänna råden både i skolan, på fritids och på fritiden. Det är det viktigaste du som student, förälder eller skolpersonal kan göra.

Det handlar om att stanna hemma och provta dig vid symtom, hålla avstånd och undvika trängsel, tvätta händerna noga och ofta, arbeta hemifrån när det går och att du genomför dina fritidsaktiviteter på ett sätt som minskar risken för smitta.

Du som reser kollektiv ska helst försöka undvika avgångar när det är många andra som reser.

Har du rest under sommarlovet?

Det är viktigt att lämna prov på covid-19 direkt efter att du har kommit till Sverige, även om du inte har symtom, om du rest till ett land utanför Norden. Det gäller inte om du är fullt vaccinerad och fick den senaste dosen minst två veckor före inresa i Sverige.

Mer om vad som gäller kring resor och provtagning finns på sidan Resor och covidbevis.

Oavsett varifrån du reser ska du alltid lämna prov för covid-19 om du har symtom.

Vaccination är viktigt

Det är viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig för att minska smittspridningen. Du som är född 2005 eller tidigare erbjuds vaccination mot covid-19. Du kan se alla tider som du kan boka själv på 1177.se.  

Du bokar tid genom att logga in på 1177.se med en e-legitimation, till exempel BankID eller Freja eID plus. Du kan också ringa valfri hälsocentral i regionen.

De allmänna råden gäller även dig som är vaccinerad.

Andra sjukdomar vid skolstart

Det finns även andra typer av sjukdomar som kan spridas vid skolstarterna. På 1177.se finns information samlad om vanliga sjukdomar som barn kan få och vad som går att göra själv.

Till toppen av sidan