Aktuellt

Patientavgifter och högkostnadsskydd 2023

Innehållet gäller Västerbotten

Från och med 1 januari sker en mindre höjning av högkostnadsskydden för öppenvård, slutenvård och för läkemedel. Avgiften för ett besök på hälsocentralen eller sjukhuset är oförändrad.

Person blir undersökt hos fysioterapeut.

Högkostnadsskydd innebär att du efter att du har betalat en viss summa under en period på 12 månader betalar mindre eller inte behöver betala alls under resten av perioden.

Höjda belopp för högkostnadsskydd

Från och med 1 januari 2023 ändras följande belopp:

  • Högkostnadsskyddet inom öppenvården: beloppet ändras från 1 200 kronor till 1 300 kronor.
  • Högkostnadsskyddet inom slutenvården: avgiften för att ligga inne på sjukhus ändras från 110 kronor till 120 kronor per dygn.
  • Högkostnadsskyddet för läkemedel: beloppet ändras från 2 400 kronor till 2 600 kronor. Även de övriga trappstegen i högkostnadstrappan ändras. Till exempel får du 50 procents rabatt när du har betalat 1 300 kronor. Tidigare låg den gränsen på 1 200 kronor.

Region Västerbotten har beslutat att följa maxbeloppen för högkostnadsskydd som anges i hälso- och sjukvårdslagen. Höjningarna för öppenvård och slutenvård är alltså en anpassning till de nationella beloppen för 2023.

Mer information om avgifter på 1177.se

Läs mer om patientavgifter och högkostnadsskydd:

Kostnader och ersättningar

Till toppen av sidan