AKTUELLT

Patientavgifter i Västerbotten 2020

Innehållet gäller Västerbotten

Hur mycket får jag betala för ett besök i hälso- och sjukvården? I Västerbotten kostar till exempel ett besök på hälsocentralen eller sjukhuset oftast 200 kronor. Från den 1 januari kostar ett vårdbesök på distans, till exempel genom video eller telefon 100 kronor.

För dig under 20 år och för dig som är 85 år eller äldre är vården avgiftsfri. Det finns olika typer av kostnadsskydd för dig som behöver mycket vård.

Vårdbesök på distans

Från den 1 januari kostar ett vårdbesök på distans 100 kronor. Det kan vara genom video eller telefon. Besöket ska ersätta eller motsvara ett fysiskt vårdbesök och det ska innehålla en medicinsk bedömning och beslut om din vård. Avgiften gäller också internetbehandlingar, till exempel KBT via internet.

Vissa besök är avgiftsfria

Viss hälso- och sjukvård är helt avgiftsfri. Du får däremot betala för de läkemedel som skrivs ut under de besöken.

Några exempel på avgiftsfria besök är:

  • Besök vid barnavårdscentral och barnmorskemottagning.
  • Gynekologiskt cellprov.
  • Mammografiscreening för dig mellan 40 och 74 år.
  • Laboratorieprovtagning i direkt anslutning till vårdbesök (under samma dag).

Mer information på 1177 Vårdguiden

Läs mer om patientavgifter och högkostnadsskydd:

Kostnader och ersättningar

Till toppen av sidan