Aktuellt

Kulturanpassad vård för dig med samisk bakgrund

Innehållet gäller Västerbotten

Region Västerbotten har ett avtal med den norska vårdenheten Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsovård och missbruk (Sanks) i Norge. Det innebär att du som har samisk bakgrund och bor i Västerbotten kan få en remiss för språk- och kulturanpassad vård hos Sanks.

Entrén vid Sanks i Norge. En skylt med ordet välkommen på flera samiska språk.
Vårdbesök hos Sanks sker antingen på plats eller genom videosamtal och det går att få hjälp oavsett ålder.

– Det är vanligt att samer beskriver en trötthet över att så ofta behöva förklara sin kulturella bakgrund när de söker vård. Därför känns det bra att vi kan erbjuda kulturanpassad vård hos Sanks, säger Laila Daerga, länskoordinator i Kunskapsnätverket för samisk hälsa i Region Västerbotten. 

Det är vårdpersonalen i Region Västerbotten som bedömer om en patient behöver en remiss till Sanks. Patientlagen gäller bara inom Sverige och därför kan inte patienten själv kontakta Sanks för att söka vård. Vårdbesök hos Sanks sker antingen på plats eller genom videosamtal och det går att få hjälp oavsett ålder.  

Än så länge finns ingen motsvarande verksamhet i Sverige. 

Bättre förståelse för samisk kultur 

Sanks stödjer regionerna i att ge psykiatrisk vård som är speciellt anpassad för personer med samisk bakgrund. Vårdpersonalen på Sanks har stor kunskap om samers livsvillkor, och en stor del av vårdpersonalen pratar samiska. 

Sanks arbetar också med kunskapsspridning, bland annat till vårdpersonal, studenter och forskare inom området språk och kulturförståelse. 

– Forskning visar att samer har ett lågt förtroende för vården, vilket säger oss att vården behöver öka sin kunskap om samisk historia, kultur och den kollektiva erfarenheten av utsatthet. Förutom att Sanks kan stötta i behandlingen av en samisk patient kan de också hjälpa oss med olika utbildningsinsatser för att förbättra vården på lång sikt, säger Laila Daerga. 

Fråga din läkare, psykolog eller kurator om du vill veta mer om Sanks.

Läs mer på 1177.se

Vejolašvuohta oažžut divššu Sánag:s Norggas – nordsamiska

Máhttelisvuoda sujttuj Sánagin Vuonan – lulesamiska

Nuepie håksoem Sanks:sne åadtjodh – sydsamiska

Möjlighet till vård hos Sanks i Norge – svenska

Till toppen av sidan