AKTUELLT

Kortare köer för dig som väntar på vård

Innehållet gäller Västerbotten

Nu inleds ett arbete med att korta köerna till specialistsjukvården i Västerbotten. Till exempel kommer väntelistorna att kvalitetssäkras och besökstiderna utökas.

Ansvariga för väntelistor och planering vid länets specialistkliniker kommer att gå igenom listorna och kontakta dig som har lång kötid.

– Vi gör det här för att säkerställa att vi har korrekta väntelistor och att de som står i kö är i behov av vård. Vi vill frigöra resurser för de som behöver dem, säger Ulrica Bergström, områdeschef Länssjukvård område 2 vid Region Västerbotten.

Väldigt lång kötid beror ofta på att behovet av vård förändrats över tid. Det kan också bero på att du som patient står i kö till flera åtgärder, där den ena behöver genomföras före den andra. Ytterligare en anledning till lång kötid kan vara att ett besök eller en operation bokats om flera gånger.

Vård på annat sjukhus i länet

För att vården ska hålla hög kvalitet och nyttja resurser effektivt kan du ibland bli kallad till ett annat sjukhus i länet än det som ligger närmast där du bor. När du åker till ett annat sjukhus gör du en viktig insats för att korta köerna till vården.

Läs mer om vård på annat sjukhus i länet

Fler åtgärder för att korta köerna

Under hösten kommer Region Västerbotten även att genomföra fler åtgärder för att öka tillgängligheten. Till exempel kommer extramottagningar att öppnas och besöks- och operationstider utökas till kvällar och helger.

Till toppen av sidan