Aktuellt

Ett viktigt år för influensavaccination

Innehållet gäller Västerbotten

Efter förra årets uteblivna influensasäsong väntas fler vara mottagliga för viruset och bli sjuka i år. Därför är det särskilt viktigt att du som riskerar att bli allvarligt sjuk vaccinerar dig mot influensa. För dig är vaccinationen kostnadsfri.

2021 är ett viktigt år för vaccin – både mot covid-19 och influensa. Den 9 november startar influensavaccinationerna i Region Västerbotten.

Vem som helst kan få influensa, men vissa personer har större risk att bli allvarligt sjuka eller att få en följdsjukdom av influensan. De rekommenderas därför att vaccinera sig varje år. I år startar vaccinationerna den 9 november.

– Vaccination är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom som vi kan erbjuda och därför är det viktigt att du som rekommenderas att vaccinera sig gör det, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Du rekommenderas vaccination om du:

 • Är 65 år eller äldre.
 • Är gravid efter graviditetsvecka 16, eller tidigare om du också rekommenderas vaccination av annan anledning.
 • Är vuxen eller barn över sex månader och något av det här stämmer: 
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom.
  • Du har diabetes, typ 1 eller typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du har en mycket kraftig övervikt.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flera funktionsnedsättningar.
  • Du har andningsproblem, som svårt att hosta eller att få upp slem.

Alla som rekommenderas vaccination mot influensa, utom gravida, bör också vaccinera sig mot pneumokocker. Från och med den här säsongen är pneumokockvaccination i Västerbottens län kostnadsfri för dig som riskerar att bli allvarligt sjuk.

Till toppen av sidan