AKTUELLT

ICE- Ett viktigt nummer i mobilen

Innehållet gäller Västerbotten

Vid olyckor och plötsliga sjukdomsfall är det bra om vården snabbt kan kontakta anhöriga. Spara därför dina nödnummer i mobilen och döp dem till ICE.

ICE är en förkortning av engelskans In Case of emergency och genom att spara nödnummer till dina närmaste anhöriga i mobilen och döpa dem till ICE kan ambulanspersonal eller vårdpersonal på sjukhus veta vem de ska kontakta om något skulle hända.

En bra hjälp eftersom en person som är skadad eller har gjort sig illa inte alltid kan säga eller minnas mobilnummer och vem de vill att personalen ska kontakta. Det är rutin att vårdpersonal söker efter ICE-nummer.

– ICE-nummer är bra både för den enskilde patienten och för patientsäkerheten. Numret är inte bara bra för att informera anhöriga utan vi kan även få viktig information om patienten, säger Christina Appelblad tf verksamhetschef för akutsjukvård i Skellefteå.

Kan användas även utomlands

ICE är något som används internationellt. Om det svenska utlandsprefixet + 46 läggs till på numret kan det även användas vid exempelvis resor utomlands.

På vissa mobiler går det att nå ICE-nummer utan att låsa upp telefonen men annars är ett foto på ICE-numret ett bra sätt att göra det synbart. Lägg sedan bilden som bakgrundsbild på mobilen.

Det går även att skriva ner kontakterna på en lapp som fästs på telefonens baksida. Det går att lägga in fler kontaktpersoner och döpa dem till ICE1, ICE2 och så vidare.

Mer information om ICE-nummer finns på 1177.se/ice.

Till toppen av sidan