AKTUELLT

Högst förtroende för 1177 Vårdguiden i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

Västerbottningarna har det högsta förtroendet i landet för råd och stöd via 1177 Vårdguiden, både på webb och telefon. Det visar den årliga undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern.

Förtroendet för 1177 Vårdguidens e-tjänster är också stort i länet och ökar generellt i hela landet. Störst är ökningen bland de äldre åldersgrupperna.

Ökad tillgänglighet till vården

Undersökningen visar också att nära 90 procent av västerbottningarna anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Det är en ökning med hela fem procentenheter från föregående år.

– Det är naturligtvis glädjande att så många västerbottningar upplever att de har tillgång till den vård de behöver och att förtroendet för både hälsocentraler och sjukhus ökat. Vi har fortsatta problem med våra väntetider, särskilt till sjukhusen. Vi gjorde dock en hel del insatser förra året och vet att tillgängligheten förbättrades under senare delen av året säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Läs nyheten i sin helhet på Region Västerbottens webbplats.
Västerbottningarna upplever god tillgång till vård

 

Till toppen av sidan