AKTUELLT

Enklare att lämna klagomål till vården i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

Dina synpunkter på vården är en viktig del i arbetet att göra den bättre. Nu finns ett webbformulär som gör det enklare för dig som inte är nöjd med vården att klaga.

Som patient ska du få en god och jämlik vård och bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Om du inte är nöjd med den vård du har fått eller tycker att det har skett något felaktigt kan du lämna synpunkter eller klaga. Det kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre.

Lämna klagomål via webben

I första hand bör du vända dig dit du fick vård. De kan bäst förklara vad som har hänt och ge information om vad de ska göra för att det inte ska inträffa igen. I Västerbotten kan du numera göra detta genom att fylla i ett formulär direkt på webben. Formuläret är anpassat för dator, mobil och surfplatta.

Du kan välja att vara anonym, men om du vill ha svar så måste du skriva din e-postadress eller telefonnummer. Du ska få ett svar på ditt klagomål inom fyra veckor, oavsett om du använt formuläret eller kontaktat vården på något annat sätt.

Du når formuläret på sidan Om du inte är nöjd med vården.

Fler sätt att lämna synpunkter eller klaga

Behöver du stöd kan du ta kontakt med patientnämnden som är en opartisk instans och hjälper patienter eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten. Patientnämnden är länken mellan verksamheten och patienterna och har en viktig roll i att öka patientsäkerheten.

Patientnämnden utreder inte ditt klagomål utan de ser till att du får ett svar med en förklaring så snart som möjligt.

Om en allvarlig skada har skett eller någon har avlidit kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

På 1177.se finns kontaktuppgifter till patientnämnden i Västerbotten.

Till toppen av sidan