Aktuellt

Brister upptäckta i andningshjälpmedel och hemrespiratorer från Philips

Innehållet gäller Västerbotten

Tillverkaren Philips har upptäckt vissa säkerhetsbrister i sina andningshjälpmedel och hemrespiratorer. Det gäller ungefär 150 patienter i Region Västerbotten och du som berörs kontaktas av vården för råd kring fortsatt användning.

En kvinna som renoverar tar en paus med en kopp kaffe.

I tillverkaren Philips hemrespiratorer och CPAP-apparater för personer med andningssvårigheter och sömnapné har det upptäckts att ett ljuddämpande filter av ett skummaterial kan riskera att brytas ned och att små partiklar sedan kan komma ut i slangen och inandas av patienten.

Det finns ett mindre antal rapporter om patienter som fått symtom av detta i form av hosta, huvudvärk och/eller bihåleinflammation. Det finns inga rapporter om akuta livshotande risker kring användning av dessa apparater.

Du som berörs blir kontaktad av vården

Ett brev från vården med vidare instruktioner har skickats till dig som har ett andningshjälpmedel från Philips. Det gäller både dig som har sömnapné av lindrig grad samt du som har måttligt-grav sömnapné.

Läs nyheten i sin helhet på Region Västerbottens webbplats

Till toppen av sidan