Aktuellt

Samhällsrum för provtagning och videobesök

Innehållet gäller Västerbotten

Genom samhällsrummen blir hälso- och sjukvården i Västerbotten ännu mer jämlik och tillgänglig. Nu sker en nystart för de åtta rummen i Adak, Ammarnäs, Bastuträsk, Fredrika, Gunnarn, Risbäck, Saxnäs och Slussfors.

Dan Thorn, verksamhetschef vid Norsjö hälsocentral och Gunnar Westerberg, Bastuträsk står utanför samhällsrummet.
Dan Thorn, verksamhetschef vid Norsjö hälsocentral och Gunnar Westerberg, eldsjäl i Bastuträsk, utanför samhällsrummet.

I samhällsrummen kan du själv ta vissa prover och träffa vårdpersonal via video. I några av rummen finns personal, men de flesta är obemannade.

Med den utrustning som finns i rummen kan du på egen hand mäta blodtryck, vikt och puls.

– Tanken är att utöka antalet typer av prov, men inledningsvis börjar vi med de enklaste. Den stora vinsten är att vårdpersonal regelbundet går in och kollar på värdena och agerar om det skulle behövas, säger projektledare Sven-Åke Boström.

Träffa vårdpersonal på distans

I samhällsrummen går det också att genomföra videobesök och på distans träffa läkare, logoped, dietist eller annan vårdpersonal från en sjukstuga, hälsocentral eller sjukstuga.

Ett videobesök kan bokas in efter att du och den vårdpersonal du har kontakt med har kommit överens om det.

Boka samhällsrummet själv och lås upp med kod

En viktig del av tillgängligheten är det digitala bokningssystemet. Vårdpersonal bokar in videobesök och du som ska använda rummet får en engångskod via mobil eller dator för att låsa upp dörren.

Ska du mäta blodtryck, puls och vikt kan du själv göra bokningen och välja en tid som passar dig.

Ökad service

Även verksamheter som skolor eller andra myndigheter kan boka tider för till exempel videokonferenser. Genom närheten till befolkningen och samverkan med respektive kommun är de åtta rummen både klimatsmarta och ger en ökad trygghet.

– Tanken är att samhällsrummen ska ge en ökad service för dig som bor i området, säger Sven-Åke Boström.

Mer på 1177.se

Läs mer om samhällsrummen i Västerbotten, var de ligger och hur du bokar dem.

Till toppen av sidan