Aktuellt

Nya öppettider på primärvårdsjouren i Umeå

Innehållet gäller Västerbotten

Från måndag 11 maj stänger primärvårdsjouren i Umeå klockan 21.00 på kvällen. Anledningen är att hälsocentralerna i Umeå behöver säkerställa bemanningen dagtid för att kunna ta emot sina patienter under den pågående pandemin.

Primärvårdsjouren i Umeå finns på Ålidhems hälsocentral och bemannas av vårdpersonal från olika hälsocentraler i Umeåområdet. Under coronapandemin ökar trycket på primärvården samtidigt som det finns risk att personalens sjukfrånvaro ökar.

Vård på kvällen eller helgen – ring alltid 1177

Blir du sjuk eller skadad och behöver vård på kvällen eller under helgen ska du ringa 1177. Då får du prata med en sjuksköterska som bedömer vad du har för behov av vård och vägleder dig till rätt vårdmottagning om det behövs.

Det är det medicinska behovet som styr var och när man får vård. Har du besvär som inte kan vänta till nästa dag kommer du att bli hänvisad till akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus efter kl. 21.00.

Behöver du råd kan du också läsa om många symtom och vad du själv kan göra för att lindra dina besvär här på 1177.se.

Öppettider för primärvårdsjouren i Umeå

Från och med måndag 11 maj:

  • Måndag – fredag: 17.00-21.00
  • Lördag – söndag: 08.00-21.00

Öppettiderna gäller i första hand till och med augusti.

Till toppen av sidan