Aktuellt

Nya egenavgifter för sjukresor i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

Från och med 1 januari gäller förändrade egenavgifter och högkostnadsskydd när du reser till ditt vårdbesök. Bland annat införs avgiftsfria sjukresor med buss och tåg där biljettpriset är högre än 70 kronor.

När du reser till vården kan du ha rätt att få ersättning i efterhand för de resekostnader du haft. För vissa resor får du själv stå för hela eller en del av kostnaden. Det kallas egenavgift.

Egenavgifter och bidrag från 1 januari 2020

  • Resor i kollektivtrafik (buss och tåg 2:a klass) inom länet har ingen egenavgift. Om priset för en enkelbiljett är över 70 kronor får du ersättning med hela summan. Resor med buss och tåg som kostar under 70 kronor får du ingen ersättning för.
  • Har du rest med taxi, med egen bil eller om du rest till ett annat län får du ersättning för den del av resan som överstiger egenavgiften på 200 kronor.
  • Använder du privat bil får du en ersättning på 15 kronor per mil efter att egenavgiften på 200 kronor räknats bort.

Högkostnadsskydd för sjukresor

För dig som reser ofta till vården finns ett högkostnadsskydd. Det innebär att du betalar högst 2 400 kronor i egenavgifter för sjukresor under en tolvmånadersperiod. Tiden räknas från det datum du gjorde den första resan.

Så ansöker du om bidrag

När du anmäler dig i receptionen vid ditt vårdbesök kan du be om en blankett som heter ”Begäran om resebidrag/intyg om vård”. Du fyller i blanketten och skickar den sedan med post till Reseservice tillsammans med dina eventuella kvitton.

Mer information om sjukresor på 1177 Vårdguiden

Läs mer om hur du beställer en sjukresa och ansöker om ersättning:

Sjukresor i Västerbotten

Till toppen av sidan