Vaccination mot pneumokocker

Skriv ut (ca 1 sida)

Vaccination är det effektivaste sättet att förebygga svår pneumokockinfektion, till exempel lunginflammation efter influensasjukdom. Tillhör du en riskgrupp kan du bli svårt sjuk av en pneumokockinfektion. Därför bör du vaccinera dig mot pneumokocker.

(Det vaccin som är aktuellt för de allra flesta finns tyvärr inte tillgängligt förrän i januari 2018.)

Skriv ut

Riskgrupper bör vaccinera sig

Riskgrupper bör vaccinera sig

Alla som rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensan bör också vaccinera sig mot pneumokocker. Undantaget är du som är gravid. 

Till riskgrupperna för pneumokockinfektion räknas du om något av följande stämmer in på dig:

  • Du är 65 år och äldre
  • Du har en kronisk hjärtsjukdom
  • Du har en kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • Du har andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Du har kronisk lever- eller njursvikt
  • Du har diabetes
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling

För de flesta räcker det att vaccinera sig en gång.

Saknar du mjälte eller om infektionsförsvaret är kraftigt nedsatt på grund av till exempel immunbristsjukdom, cancer eller autoimmunitet där sjukdom eller mediciner ökar infektionsrisken rekommenderas du att ta två olika vacciner. 

Fäll ihop

Vad kostar det?

Vad kostar det?

Ett besök för vaccination kostar 200 kr. Utöver det betalar du också för vaccinet. Om du tillhör riskgrupp och samtidigt influensavaccinerar dig behöver du inte betala för besöket.

De allra flesta behöver bara vaccineras en gång med ett vaccin som kostar 195 kronor, men tyvärr finns vaccinet inte tillgängligt förrän i januari 2018. Personer med mycket nedsatt immunförsvar behöver ytterligare ett vaccin som kostar 465 kronor. 

Fäll ihop

Var kan jag få vaccination?

Var kan jag få vaccination?

Pneumokockvaccination kan du få på din hälsocentral eller sjukstuga i samband med din influensavaccination.

Hitta din hälsocentral eller sjukstuga

Fäll ihop

Barn och vaccination

Barn och vaccination

Pneumokockvaccination av barn rekommenderas till barn som är äldre än sex månader och som tillhör någon av riskgrupperna.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2016-10-20
Redaktör:

Jennie Vennberg, redaktör, 1177 Vårdguiden Västerbotten

Granskare:

Lena Skedebrant, smittskyddssköterska, Smittskyddsenheten, Västerbottens läns landsting