Att må dåligt när man är barn eller ung

Skriv ut (ca 6 sidor)
Skriv ut

Prata med någon som är nära

Prata med någon som är nära

Det tillhör livet att det ibland känns tungt och trist. Ibland finns det tydliga orsaker till att det känns så. Andra gånger kan man känna sig nere utan att riktigt förstå varför.

Att till exempel vara ledsen, känna oro eller ångest, ha svårt att sitta still och koncentrera sig eller att ha huvudvärk eller magont är oftast inte farligt. Om du känner dig ledsen eller orolig under en längre tid är det bra att ta hjälp av någon vuxen som du litar på.

Fäll ihop

Att vara förälder

Att vara förälder

Oftast hanterar man svårigheter själv med hjälp av människor i ens närhet. Är du orolig för ditt barn kan du prata med andra i familjen och i omgivningen. Tillsammans kan ni ta reda på om barnets reaktioner och svårigheter beror på att något särskilt har hänt.

Det brukar också vara bra att vända sig till personalen på barnets förskola eller skola och fråga vilket stöd de kan erbjuda för att tillsammans hitta en lösning för barnet i vardagen.

Närstående till barn med psykisk ohälsa

Fäll ihop

Stöd och hjälp

Stöd och hjälp

När du själv har försökt och ändå inte hittat något sätt som gör att du börjar må bättre och att vardagen fungerar, då kan du ta kontakt med din hälsocentral, skolans elevhälsa eller ungdomshälsan.

Hälsocentralen i första hand

Om man är barn eller ung och mår psykiskt dåligt ska man i första hand vända sig till hälsocentralen. Du kanske är ledsen, känner oro eller ångest, har svårt att sitta still och koncentrera dig och har svårigheter att klara vardagslivet med skola och vänner.

På hälsocentralen kan de avgöra ifall du kan få hjälp där eller om det är bättre att kontakta någon annan.

Som förälder till ett yngre barn, upp till fem år, kan du också vända dig direkt till din barnavårdscentral (BVC) eller familjecentral.

Hitta din hälsocentral, BVC eller familjecentral

Allvarliga eller akuta psykiska problem

Som ett första steg kan du alltid vända dig till din hälsocentral. Om hälsocentralen bedömer att besvären är allvarliga skriver personalen remiss till barn- och ungdomspsykiatrin, Bup. Läs mer om Bup längre ner på sidan.

Vid akuta livshotande situationer eller om du behöver komma i kontakt med någon på kvällar, nätter och helger, finns journummer du kan ringa. Läs mer om dem under rubriken Akut hjälp.

Här kan man få hjälp

Läs mer om de verksamheter som arbetar med barns och ungas psykiska hälsa i Västerbottens län. Personalen i vården och socialtjänsten har tystnadsplikt.

Andra som ger stöd

Här kan du läsa om andra som kan stödja när man inte mår bra. En del organisationer erbjuder stöd via telefon och det finns många föreningar som på olika sätt jobbar med personer som har psykisk ohälsa.

Patientföreningar och föreningar för närstående

Telefonjourer och rådgivning

Fäll ihop

Vanliga problem

Skriv ut (ca 6 sidor)
Publicerad:
2013-07-03
Skribent och redaktör:

Jennie Vennberg, 1177 Vårdguiden Västerbotten

Granskare:

Lena Sjöquist Andersson, hälsoutvecklare, Västerbottens läns landsting