Föräldraskap och psykisk ohälsa

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Att inte må bra och ha ansvar för barn

Att inte må bra och ha ansvar för barn

Många får någon gång i livet psykiska besvär som gör att man inte orkar som vanligt. Man kan exempelvis vara utmattad eller deprimerad under en tid. Ibland kan det handla om psykisk sjukdom som håller i sig under en längre tid. Kanske behöver man periodvis vårdas på sjukhus.

Om man är vårdnadshavare och har ansvaret för ett eller flera barn funderar man förmodligen på hur sjukdomen eller besvären påverkar dem. Kanske känner man skuld över att inte orka ta hand om barnen som man önskar.

Berätta för barnet

Oavsett vilken ålder barnet har är det viktigt att berätta hur man mår, vad som händer och hur man får hjälp att må bättre. Barnet behöver få veta att det inte har skuld eller ansvar för att man är sjuk.

Om man själv inte orkar eller kan förklara för barnet, kan man be någon annan i till exempel familjen, en vän eller den man har kontakt med i vården berätta.

Andra vuxna i barnets närhet kan ge värdefullt stöd

För barn är det viktigt att rutiner i vardagen fungerar. Det kan till exempel vara  att komma i tid till skolan, ha hela och rena kläder och få mat på regelbundna tider. Barnet kan också behöva hjälp att komma iväg på olika aktiviteter.

Om man själv inte orkar med att ge barnet den här omsorgen är det bra att söka stöd och hjälp hos andra vuxna i barnets närhet. Det kan till exempel vara den andre föräldern, släktingar, vänner eller grannar.

Det är också bra om vuxna som barnet träffar ofta, som skolpersonal eller ledare i olika fritidsaktiviteter, känner till situationen och kan ge stöd.

Fäll ihop

Söka vård och stöd

Söka vård och stöd

Om man är orolig för sitt barn eller känner att man inte orkar ge barnet vad det behöver man söka hjälp i vården. Man kan exempelvis vända sig till

  • vårdcentralen
  • barnavårdscentralen
  • elevhälsan
  • socialtjänsten
  • sin egen kontakt inom psykiatrin, om man har en sådan. 

 Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd.

Man kan också ta kontakt med en föräldratelefon för råd och stöd, som till exempel

Man kan också få stöd från andra som har liknande erfarenhet genom att ta kontakt med en patient - eller närståendeförening.

Många vårdnadshavare känner sig rädda för att barnet ska bli omhändertaget om man berättar hur det är. Men socialtjänstens uppdrag är att i första hand ge den hjälp och stöd som vårdnadshavaren behöver för att kunna ta hand om sitt barn.

Västerbotten
Fäll ihop

Vården har skyldighet att fråga hur barnen har det

Vården har skyldighet att fråga hur barnen har det

När man söker vård som vuxen ska personalen enligt lag fråga om man har barn och om man behöver stöd och hjälp med barnen.

Barnet ska få råd, information och stöd om en vårdnadshavare har psykiska besvär, funktionsnedsättning, allvarlig skada, fysisk sjukdom eller missbruk. Informationen ska vara anpassad efter sin ålder och sina behov.

Hänsyn måste tas till vilken information som är till barnets bästa. Ibland kan det till exempel vara bra att vänta med att ge barnet information eller att barnet bara får väl avvägd information.

Samtidigt måste sjukvården även ta hänsyn till sekretesslagen.

Fäll ihop

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Reportage: Pebbles och Hanna väljer att tala öppet om psykisk ohälsa i familjen

I anslutning till reportaget finns även krönikor där Pebbles Karlsson Ambrose skriver om att vara förälder och ha en psykisk sjukdom. Hennes dotter Hanna E Karlsson berättar i sina krönikor om sina erfarenheter av att ha en förälder som har en psykisk sjukdom.

Intervju: Att vara förälder och må psykiskt dåligt

Fråga och svar: Jag är rädd för att de inte tror att jag kan ta hand om min dotter, om jag söker för depression.

Bristande föräldraskap

Barnkonventionen - om barnets rättigheter

Barn och föräldrars rättigheter i vården

Fäll ihop

Läs mer på andra webbplatser

Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-12-29
Redaktör:

Anna-Lena Byström, 1177 Vårdguiden

 
Manusunderlag:

Texten bygger på tidigare granskat och publicerat material på 1177 Vårdguiden.


Västerbotten
Tillägg uppdaterade:
2014-09-26
Skribent och redaktör:
Jennie Vennberg, Redaktör 1177 Vårdguiden Västerbotten
Granskare:
Helene Ahlskog, verksamhetschef, Hörnefors hälsocentral, Hörnefors