Välja hälsocentral i Västerbotten

Skriv ut (ca 6 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Du kan själv välja vilken hälsocentral du vill söka vård på. Det kan vara en hälsocentral nära hemmet eller jobbet.  Du kan också välja en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region.

Alla personer över 15 år kan fritt välja hälsocentral. För barn som är under 16 år väljer vårdnadshavaren.

Du kan boka tid genom att ringa till hälsocentralen. Om du är folkbokförd i Västerbotten kan du även logga in här på 1177.se och beställa tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Visa mer

Så här väljer du

Så här väljer du

Tillhöra en hälsocentral i Västerbotten

Du kan välja vilken hälsocentral du ska vara listad på. För att lista sig på en hälsocentral måste du fylla i valblanketten som du hittar här nedan. Du kan också beställa blanketten från en hälsocentral eller hämta den på plats. Sedan skickar du blanketten till den hälsocentral du vill vara listad på. Om du är folkbokförd i Västerbotten kan du också logga in på 1177.se och lista dig via 1177 Vårdguidens e-tjänst.

Blankett för val av hälsocentral i Västerbotten

Blanketten registreras i ett listningsregister. Du kan läsa mer om hur vården hanterar personuppgifter. Hälsocentralen skickar inte någon bekräftelse på att blanketten är registrerad. Om du undrar var du är listad för tillfället kan du fråga på en hälsocentral eller logga in här på 1177.se 

Om du inte gör ett aktivt val av hälsocentral i Västerbotten kommer du automatiskt att bli listad på den hälsocentral som ligger närmast din bostad. Om du inte är nöjd kan du välja en ny hälsocentral. Du kan byta hälsocentral när som helst och hur många gånger du vill. 

En hälsocentral kan inte säga nej om du vill lista dig där. 

Valet av hälsocentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den hälsocentral de vill tillhöra. För barn upp till och med 15 år är det vårdnadshavaren som väljer.

Bra att veta när du väljer hälsocentral i Västerbotten

Söka vård utan att vara listad

Du kan tillfälligt söka vård på en annan hälsocentral än den du är listad på. Det kan till exempel vara om du är på en annan ort och behöver vård omedelbart eller om du har ett besvär som bara kräver något enstaka besök. Om du har en sjukdom som innebär att du behöver göra många besök eller behöver träffa flera ur personalen kan hälsocentralen hänvisa dig till din egen hälsocentral eller föreslå att du listar om dig.

Avlistning

Du kan inte vara listad på två hälsocentraler samtidigt. Om du tillhör en hälsocentral i Västerbotten och byter till en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region behöver du meddela din nuvarande hälsocentral. Byter du till en annan hälsocentral i Västerbotten behöver du inte göra något.

Fäll ihop

Vad gäller vid besöket?

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en hälsocentral i Västerbotten betalar du en patientavgift som är densamma för alla hälsocentraler i Västerbotten. Väljer du den hälsocentral som ligger närmast hemmet har du rätt att få ersättning för resan till och från hälsocentralen om resan kostar över 100 kronor.

Om du är folkbokförd i en annan region och väljer att söka vård i Västerbotten har du inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald av din hemregion.

Du behöver aldrig ha en remiss för att besöka en hälsocentral.

Fäll ihop

Hitta och jämföra hälsocentral

Hitta och jämföra hälsocentral

I tjänsten Hitta och jämför vård hittar du alla hälsocentraler och sjukstugor i Västerbotten. Du kan också jämföra olika hälsocentraler och sjukstugor med varandra och se vad patienterna tycker om dem, hur stor andel telefonsamtal de besvarar och hur många som får träffa en läkare inom sju dagar. Läs mer om hur du gör för att jämföra hälsocentraler i hela landet.

Fäll ihop

Välja hälsocentral i annan region

Välja hälsocentral i annan region

Du kan också välja att tillhöra en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region. Olika landsting och regioner har olika regler för val av hälsocentral. Läs mer om hur det fungerar i den region du vill byta till.

Du kan också söka vård på en hälsocentral eller vårdcentral i ett annat landsting eller region utan att vara listad. Det gör du genom att ta kontakt med den hälsocentral du vill besöka och boka en tid.

Din journal

Om du väljer att söka vård på en hälsocentral i ett annat landsting eller region än där du är folkbokförd kommer de inte automatiskt att kunna se din gamla patientjournal. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla hälsocentral och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på din nya hälsocentral var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra journalen, om det behövs. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina gamla journaler eller inte.

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-05-30
Redaktör:

Julia Hultdin, redaktör, 1177 Vårdguiden Västerbotten

Granskare:

Helen Björklund, utredare, ledningsstaben, Region Västerbotten