Hjälpmedel vid dövblindhet

En person med dövblindhet har oftast syn- eller hörselrester. Det kan variera från person till person, men ofta är syn och hörsel så nedsatt att man är i stort behov av hjälpmedel för att klara vardagen.

Synskadan kan man till viss del kompensera med olika hjälpmedel för att kunna orientera sig och förflytta sig, liksom att kunna skriva och ta del av skriven information. Om man har synrester kan förstorande hjälpmedel vara till god hjälp för att exempelvis kunna läsa och skriva. Om man är helt blind behövs hjälpmedel som utnyttjar känseln, till exempel så kallad punktskriftsdisplay för dator.

Hörselskadan kan man försöka kompensera med hörapparat eller andra ljudförstärkande hjälpmedel. För telekommunikation finns text-, bild- eller punktskriftstelefoner. Även hjälpmedel som gör att man uppmärksammar signaler från till exempel dörr, telefon och brandvarnare är viktiga.

Det finns också hjälpmedel som tagits fram speciellt vid dövblindhet, till exempel en vibrerande termometer och en dörrtelefon som är kopplad till datorn.

Dövblindhet gör att man har möjlighet att få ledarhund.

Det finns många olika sätt att kommunicera vid dövblindhet, till exempel med teckenspråk, taktilt teckenspråk då känseln används, tal med hjälp av hörsel­tekniska hjälpmedel eller punkt­skrift. Om man är dövblind och inte kan teckenspråk eller handalfabet finns dövblindtolkar som kan hjälpa till att kommunicera.

Vart vänder man sig?

Hjälpmedel skrivs ut på syn- eller hörcentralen. Om man inte redan har kontakt behövs en remiss från läkare för att komma dit. En del hjälpmedel skrivs ut av vissa tolkcentraler.

Ofta behövs ett samarbete mellan syn- och hörcentralen för att det ska blir en bra helhetslösning.

Västerbotten

Vart vänder jag mig i Västerbotten?

Om man behöver ett hjälpmedel på grund av att man saknar syn eller har nedsatt synförmåga kontaktar man sin hälsocentral eller en optiker. De kan i sin tur skriva remiss till ögonläkare som bedömer om man kan få tillgång till synrehabiliteringens insatser. Synhjälpmedel provar man ut hos synrehabiliteringen.

Den som sedan tidigare har kontakt med synrehabiliteringen tar kontakt med förskrivare där. Man kan också kontakta synrehabiliteringen vid frågor om synhjälpmedel.

Om man behöver ett hjälpmedel på grund av en hörselnedsättning kontaktar man i första hand sin hälsocentral. Läkaren på hälsocentralen kan vid behov skriva remiss till hörcentralen eller hörselrehabiliteringen. Hörhjälpmedel provar man ut vid hörcentralen eller hörselrehabiliteringen. Hörapparater provar man ut hos hörcentralen. Hjälpmedel för alternativ telefoni och vissa andra hörhjälpmedel provar man ut hos hörselrehabiliteringen.

Den som sedan tidigare har kontakt med hörcentralen eller hörselrehabiliteringen tar kontakt med förskrivare där. Man kan också kontakta hörcentralen eller hörselrehabiliteringen vid frågor om hörhjälpmedel och hjälpmedel för alternativ telefoni.

Det är viktigt att tala om för personalen vid synrehabiliteringen, hörcentralen och hörselrehabiliteringen att man har både en hörsel- och en synnedsättning. Då kan personalen samordna insatserna. Det är viktigt att göra när man har både- syn och hörselnedsättning för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Man kan också få annan habilitering eller rehabilitering än hjälpmedel. Det kan synrehabiliteringen och hörselrehabiliteringen hjälpa till med.

Senast uppdaterad:
2015-04-21
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ulla-Britt Blomquist, arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm


Västerbotten
Tillägg uppdaterade:
2015-01-09
Redaktör:
Jennie Vennberg, redaktör, 1177 Vårdguiden Västerbotten
Granskare:
Anna-Karin Öhman, samordnare för dövblindteamet, Habiliteringscentrum, Västerbotten