Beteendemedicinskt behandlingsprogram

Beteendemedicin i Västerbotten har tagit fram ett ettårigt behandlingsprogram. Programmet innehåller ett balanserat matprogram med praktisk matlagning, fysisk aktivitet och stresshantering. Individuell planering sker av kommande livsstilsförändringar och hälsomål.

Långsiktiga livstilsförändringar

Beteendemedicins ettåriga behandlingsprogram syftar till följande långsiktiga livsstilsförändringar:

 • Hälsosammare matvanor 
 • Ökad fysisk aktivitet 
 • Minskad stress
 • Ökat välbefinnande och förhöjd livskvalitet

Vem vänder sig behandlingen till?

Beteendemedicin erbjuder intensiv livsstilsbehandling till personer med hög risk att utveckla diabetes eller kranskärlssjukdom. Om något av nedanstående stämmer på dig är du högriskpatient: 

 • Diabetesmedicinering med tabletter eller insulin
 • Diabetesdiagnos men endast kostbehandling
 • Förhöjt fasteblodsocker eller nedsatt glukostolerans
 • Konstaterad tidigare hjärtinfarkt eller kranskärlssjukdom
 • Body Mass Index över 30 
 • Body Mass Index över 27 och medicinering för högt blodtryck
 • Body Mass Index över 27 och medicinering för höga blodfetter
 • Kvinna och midjemått över 88 cm 
 • Man och midjemått över 102 cm

Hur är behandlingen upplagd?

Behandlingsprogrammet är under utveckling och information kommer att läggas ut här så snart som möljligt. 

Har du frågor om behandlingen, kontakta oss.

Beteendemedicin Umeå

Beteendemedicin Sorsele

Senast uppdaterad:
2019-01-18
Redaktör:

Julia Hultdin, redaktör, 1177 Vårdguiden Västerbotten

Granskare:

Alexandra Scheutz, läkare, Arbets- och beteendemedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå