Beteendemedicinskt behandlingsprogram

Beteendemedicin i Västerbotten har tagit fram ett ettårigt behandlingsprogram. Programmet innehåller ett balanserat matprogram med praktisk matlagning, fysisk aktivitet och stresshantering. Individuell planering sker av kommande livsstilsförändringar och hälsomål.

Långsiktiga livstilsförändringar

Beteendemedicins ettåriga behandlingsprogram syftar till följande långsiktiga livsstilsförändringar:

 • Hälsosammare matvanor 
 • Ökad fysisk aktivitet 
 • Minskad stress
 • Ökat välbefinnande och förhöjd livskvalitet

Vem vänder sig behandlingen till?

Beteendemedicin erbjuder intensiv livsstilsbehandling till personer med hög risk att utveckla diabetes eller kranskärlssjukdom. Om något av nedanstående stämmer på dig är du högriskpatient: 

 • Diabetesmedicinering med tabletter eller insulin
 • Diabetesdiagnos men endast kostbehandling
 • Förhöjt fasteblodsocker eller nedsatt glukostolerans
 • Konstaterad tidigare hjärtinfarkt eller kranskärlssjukdom
 • Body Mass Index över 30 
 • Body Mass Index över 27 och medicinering för högt blodtryck
 • Body Mass Index över 27 och medicinering för höga blodfetter
 • Kvinna och midjemått över 88 cm 
 • Man och midjemått över 102 cm

Hur är behandlingen upplagd?

Behandlingen bedrivs i grupp och vänder sig till dig med riskfaktorer för att få eller redan har etablerad hjärt-kärlsjukdom och typ 2 diabetes i kombination med övervikt. Behandlingen pågår i ett år, efter det görs regelbundna 12 månaders uppföljningar fram till 48 månader. 

Tidplan Umeå

Behandlingen består av 21 behandlingstillfällen under ett år. Huvuddelen av dessa behandlingstillfällen sker under de första sex månaderna.  

 • När vi tagit emot din remiss får du en kallelse med tid till en allmän informationsträff om vårt behandlingsprogram. Du som efter det tackar ja får en kallelse med tid till ett bedömningssamtal. I samband med kallelsen bifogas även formulär som vi vill att du ska besvara och skicka in före du kommer på ditt första besök. Innan besöket ska du också ta fasteblodprover. Instruktioner om provtagning medföljer kallelsen. Innan behandlingsstart kallas du även för att genomföra ett konditionstest på cykel.
 • Behandlingsvecka, behandlingsdag 1-5: måndag till fredag mellan kl. 08.10 och cirka 16.00. Dessa dagar innehåller praktiska och teoretiska moment som leder till en hälsosam livsstil. Livsstilsprogrammet berör stress, kost och fysisk aktivitet.
 • Behandlingsdag 6-17: regelbundna halvdagsträffar (ungefär varannan vecka) under sex månader. I hemmet arbetar du praktiskt med egen färdighetsträning för att uppnå dina delmål och successivt även dina huvudmål. Vid behandlingsträffarna följer vi upp hur det gått att genomföra dina planerade förändringar. Här får du stöttning i hur du ska komma vidare i din planering.
 • Behandlingsdag 18-21: En behandlingsträff en gång i månaden. Här får du fortsatt stöd för att bibehålla dina nya levnadsvanor.
 • Du har under hela behandlingsåret möjlighet att delta i vårt program för fysisk aktivitet som leds av sjukgymnast.  

Tidplan Sorsele

 • När vi tagit emot din remiss får du en kallelse med tid för bedömningssamtal. I samband med kallelsen bifogas även formulär som vi vill att du ska besvara och skicka in före du kommer på ditt första besök.
 • Två veckors livsstilsbehandling, där praktiska och teoretiska moment som leder till hälsosam livsstil ingår. Livsstilsprogrammet berör stress, kost och fysisk aktivitet.
 • Uppföljning av din livsstilsplanering i fyra dagar vid fyra och tolv månader. Här följer vi upp hur det praktiskt gått för dig att genomföra dina beteendeförändringar i hemmet.    

Uppföljning 

 • Uppföljning sker för samtliga vid 24, 36 och 48 månader
 • I samband med dessa tas vikt, blodtryck, blodprover, midjemått och frågeformulär samlas in 
 • Uppföljningen för Umeåpatienterna sker på mottagningen vid 18 och 24 månader. Efter 36 och 48 månader sker uppföljningen via brev.
 • Uppföljningen för Sorselepatienter sker på hemortens hälsocentral vid 24, 36 och 48 månader 

Frågeformulär

I samband med att behandlingen påbörjas och avslutas kommer vi be dig att besvara frågeformulär. Formulären ligger till grund för att du ska få bästa möjliga stöd under behandlingsperioden samt att vi som arbetar inom området kan fortsätta bedriva god vårdutveckling samt god vårdkvalité. Frågeformulären återkommer därefter en gång per år fram till 48 månader.

Senast uppdaterad:
2018-03-06
Redaktör:

Julia Hultdin, redaktör, 1177 Vårdguiden Västerbotten

Granskare:

Benno Krachler, Överläkare Arbets- och beteendemediciniskt centrum/Beteendemedicin, Västerbottens läns landsting