Föräldraträffar och samtal inför förlossningen

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

På barnmorskemottagningen, även kallad mödravårdscentralen (MVC), finns möjligheter att prata om tankar och känslor inför förlossningen och föräldraskapet, både med barnmorskor men ofta också i grupp med andra föräldrar.

Förberedd inför förlossningen

Genom förberedelserna på barnmorskemottagningen ska man ha fått information om vad som händer under och efter en förlossning. Dessutom ska man ha fått upplysning om olika smärtlindringsmetoder, både medicinska och icke-medicinska. Genom kunskap och genom att våga lita till sin egen förmåga ska man känna sig trygg när förlossningen startar.

Föräldraträffar

Förutom att man talar med barnmorskan om graviditeten och förberedelserna inför förlossningen och det nya livet, är det vanligt att man deltar i föräldraträffar. Det gäller främst förstagångsföräldrar.

Ofta ordnas samtalsgrupper som sätts ihop beroende på de erfarenheter som behöver diskuteras. Det kan finnas samtalsgrupper för till exempel förstföderskor, ensamstående kvinnor, unga kvinnor, omföderskor eller pappor. Det ordnas också ofta informationsträffar om förlossning, smärtlindring, amning och mat. I många föräldragrupper diskuteras även hur livet förändras när man är nyblivna föräldrar. Ibland arrangeras träffar med barnavårdscentralen, BVC. Träffas man i grupper eller går kurser så har man stora möjligheter att lära känna andra som också ska ha barn och som bor i samma område.

Hur träffarna ser ut varierar mycket mellan olika barnmorskemottagningar i landet, och man kan behöva betala vissa avgifter själv. En del mottagningar ordnar till exempel vattengymnastik för gravida. Andra ger avslappningskurser eller profylaxkurser, som kan vara en del av förberedelsen inför förlossningen.

Att lita till sig själv och sin egen styrka

Inför en förlossning förbereder man sig mentalt och kroppsligt. Grupperna och de individuella besöken hos barnmorskan är en hjälp i förberedelserna. Kroppen är inställd på och förberedd att föda barnet som man har burit på i nio månader. Mentalt kan man förbereda sig genom att fråga barnmorskan om det man undrar över och ta till sig kunskaper om vad som ska ske. När det är dags för förlossningen är det bra att våga lita till sina egna krafter och sin förmåga. Man blir ofta förvånad över den styrka man har.

Om man är rädd för förlossningen

En del kvinnor kan känna en stark rädsla inför förlossningen. Ibland känns rädslan tydligt, ibland är man bara orolig och okoncentrerad. Då kan man få särskilda samtal med en barnmorska, psykolog eller förlossningsläkare. De finns på den klinik där man ska föda sitt barn.

Det är viktigt att få hjälp tidigt under graviditeten för att man ska kunna känna sig trygg i sin graviditet och inför förlossningen. Barnmorskan på barnmorskemottagningen ser till att man får den extra hjälp och det stöd man behöver.

Läs mer om råd inför förlossningen.

Ibland behövs samtal med en kurator eller psykolog

Det är en stor förändring i en människas liv att bli förälder. Själva graviditeten kan upplevas som jobbig på många sätt. Ibland kan det vara praktiska saker som ger bekymmer, till exempel arbete och bostad. Som blivande förälder kan behöva samtala med en kurator eller psykolog om sina tankar och funderingar. Det här kan man ta upp med sin barnmorska på barnmorskemottagningen, som förmedlar kontakt om det behövs. Många mottagningar har ett utbyggt samarbete med kurator och psykolog.

Vägledande samspel

Västerbotten

Vägledande samspel

Inom Västerbottens läns landsting baseras föräldraträffar på Vägledande samspel. Vägledande samspel är ett föräldraprogram som stödjer dig i din föräldraroll och som fokuserar på ett positivt samspel mellan dig och ditt barn. Syftet med föräldraprogrammet är att öka förmågan att förstå och respektera varandra genom att utveckla lyhördhet och empati.

Vägledande samspel bygger på åtta teman, där du som förälder får reflektera kring viktiga ämnen med hjälp av praktiska övningar och filmklipp. Programmet utgår från dina erfarenheter och upplevelser och hjälper dig att stärka relationen till ditt barn.

Programmet används inom BVC och MVC genom Barnhälsovårdsenheten. Kontakta din barnmorska eller BVC-sköterska på din hälsocentral eller familjecentral för mer information.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-10-29
Skribent:

Anna-Karin Månsson, barnmorska, mödrahälsovården i Lund

Redaktör:

Anna Åkerman, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Katri Nieminen, gynekolog och förlossningsläkare, kvinnokliniken i Norrköping


Västerbotten
Redaktör:
Julia Hultdin, redaktör, 1177 Vårdguiden Västerbotten
Granskare:
Erika Norrfors, psykolog, Barnhälsovården i Västerbotten, Västerbottens läns landsting