Senast reviderad 2012-01-25

När kan snoriga barn gå på dagis?

Fråga

Vi har två barn som är två och fem år gamla.
På vårt dagis funderar de på att införa ett "snorförbud" för att få ett friskare dagis. För oss med två små barn kommer det här "snorförbudet" innebära att vi förmodligen kommer att få vara hemma med snuviga men för övrigt friska barn stora delar av både vår och höst.

Nu undrar jag om det verkligen ger någon effekt? Smittar inte förkylningar innan de bryter ut? Det är också mycket diskussioner runt konsistens och färg på snoret, vilket som smittar och inte. Vilka rekommendationer finns?

Svar

Förkylning är den vanligaste typen av infektion i luftvägarna. Det gäller särskilt småbarn, som kan ha upp till sju förkylningar per år. Förkylningar smittar genom närkontakt, och risken för smitta ökar förstås om man är i närkontakt med många personer. Därför finns det mer förkylningar i grupper av småbarn, till exempel på dagis/förskola.

När slemhinnorna i näsa, svalg och luftrör utsätts för virus eller bakterier ökar slembildningen. Att det bildas slem är alltså normalt. Denna slembildning, till exempel snuva, kan pågå i ett par veckor efter att man har fått själva infektionen. Ofta är snuvan klar och genomskinlig i början, och blir tjockare och mer färgad allteftersom tiden går. Att snuvan blir färgad behöver alltså inte alls vara ett tecken på bakterieinfektion, eller att man är särskilt smittsam.

Att skydda sig helt från förkylningar är inte möjligt. Det finns däremot några saker man kan tänka på för att minska problemet. Bland annat har Socialstyrelsen gett ut allmänna råd angående förkylningar och smitta.

Några tips för att minska risken för smitta är:

  • Lär barnet nysa i en näsduk eller i armvecket istället för rakt ut. Viruspartiklar sprids ett par meter när man nyser.
  • Försök att lära barnet att inte peta sig i näsan eller ögonen. Det är där virus lättast fastnar och sprids.
  • Tvätta händerna flera gånger om dagen, särskilt före och efter måltider. Försök undvika handslag eller direktkontakt med någon som är förkyld, eller tvätta händerna efteråt.
  • Låt barnet stanna hemma från dagis en eller två dagar i början av förkylningen, när smittsamheten är som störst.
  • Det är bra om barnet kan vara ute så mycket som möjligt, även på vintern.
  • Undvik rökning i miljöer där barnet är.

Detta med utomhusvistelse kan vara värt ett speciellt omnämnande. Man har gjort undersökningar och jämfört sjukligheten bland barnen på förskolor där man varit ute flera timmar per dag, med förskolor där man varit mer inomhus. Det visar sig att barnen på "utedagisen" är friskare än på de andra förskolorna.

För övrigt gäller att man i samråd med förskolepersonal måste använda sunt förnuft för att avgöra när och hur länge barnet ska hålla sig hemma när det är sjukt. Det är rimligt att barnet är feberfritt minst en dag innan det går till förskolan igen. Penicillinbehandling, som sköts hemma av föräldrarna morgon och kväll, är i sig inget skäl till att barnet måste stanna hemma. Däremot bör barnet vara hemma ett par dagar i början av en penicillinkur om det rör sig om en smittsam sjukdom, till exempel halsfluss. Maginfektion med kräkningar och diarré är också något som smittar, och ska föranleda att man håller barnet hemma.

Det allra viktigaste är förstås barnets allmäntillstånd. Trötta, infekterade barn, som inte orkar med utomhusaktiviteter ska inte vara på förskolan. Däremot behöver inte snuvighet vara en anledning till att ett piggt barn ska vara hemma.

Kontakta också gärna er BVC- eller distriktssköterska angående detta. Hon eller han kan både vara ett stöd för personalen och för er föräldrar och barn när det gäller råd och information.

Birgitta Ivarsson, Läkare, specialist i allmänmedicin