Tandvård till fast pris – abonnemangstandvård

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Abonnemangstandvård är ett sätt att fördela sina tandvårdskostnader över en treårsperiod. Det sker oftast med Folktandvården som kallar det för Frisktandvårdsavtal. Det är inte så vanligt att privata tandläkare erbjuder abonnemangstandvård. 

Efter en undersökning med riskbedömning föreslår tandläkaren en avgift för de kommande tre åren. Det innebär att behandlaren uppskattar tandvårdsbehovet under avtalsperioden och sätter en månadskostnad som ska täcka det uppskattade behovet av behandlingar. Om du sedan behöver en behandling som ingår i avtalet, till exempel en tandlagning, är den redan betald via avgiften.

Abonnemangstandvård brukar täcka de vanligaste undersökningarna och behandlingarna, till exempel lagning av hål eller en ny fyllning när den gamla har gått sönder.

Alla behandlingar ingår inte

Alla behandlingar ingår inte

Vad som ingår i abonnemangstandvården kan variera i de olika landstingen och regionerna, men det som alltid ingår är

 • akuttandvård
 • undersökningar
 • råd om vad du kan göra för att förbättra hälsan i munnen, till exempel hur du rengör tänderna och vilken mat och dryck du ska undvika
 • behandling av karies, tandlossning och andra sjukdomar i munnen
 • lagningar av tandfyllningar och enstaka kronor som går sönder.

Tandvård som inte ingår i abonnemangstandvård är

 • återställande av förlorade tänder
 • tandreglering, till exempel tandställning
 • tandblekning
 • annan förskönande tandvård, till exempel tandsmycke.

Tandvård som du kan behöva efter en olycka eller en arbetsskada ingår inte alltid i abonnemangstandvård. Då finns det andra försäkringar som kan täcka de tandvårdsutgifter du har.

Västerbotten

Det här gäller hos Folktandvården Västerbotten

De här åtgärderna ingår alltid i ditt frisktandvårdsavtal med Folktandvården Västerbotten:

 • Undersökningar och utredningar
 • Råd om vad du kan göra för att förbättra hälsan i munnen, till exempel hur du rengör tänderna och vilken mat och dryck du ska undvika
 • Behandling av karies, tandlossning och andra sjukdomar i munnen
 • Lagningar av tandfyllningar och kronor som går sönder
 • Behandling av bettbesvär
 • Akuttandvård

Om din tandläkare bedömer att det krävs specialistvård för någon av åtgärderna som ingår i frisktandvården skriver tandläkaren en remiss till specialisttandvården.

Det här ingår inte i avtalet med Folktandvården Västerbotten:

 • Avgiften du måste betala om du uteblir eller lämnar sent återbud
 • Estetisk tandvård som blekningar, tandsmycken eller byte av felfria fyllningar
 • Tandreglering och tandställning
 • Implantat, broar och proteser
 • Tandvård utomlands
 • Intyg om munförhållanden
 • Tandskydd
 • När en bettskena ska göras om
 • Behandling som ersätts av olycksfallsförsäkring
Fäll ihop

Avgiften varierar

Avgiften varierar

För att få teckna avtal om abonnemangstandvård ska du vara undersökt och riskbedömd. Ju bättre hälsan i munnen är desto mindre är risken att du behöver tandvård och då blir avgiften lägre.

Efter tre år erbjuds du förlängning av avtalet med ett nytt pris baserat på den senast utförda undersökningen.  Avgiften kan höjas eller sänkas beroende på vad som har hänt i munnen sedan förra avtalsperioden.

Om du till exempel har muntorrhet på grund av att du tar något läkemedel bedöms det som en större risk för att du kommer att behöva tandvård. Då kan avgiften höjas.

Om du har abonnemangstandvård och har rätt till särskilt tandvårdsbidrag kan det användas som del i betalningen för avtalet. 

Hur mycket du får betala i avgift varierar också mellan olika landsting och regioner.

Västerbotten

Välj betalningssätt själv

Det är många faktorer som påverkar avgiften. Vid undersökningen placeras du i en premiegrupp som avgör vilken årsavgift du får. Om undersökningen visar att du behöver behandling, så får du behandlingen innan ni tecknar avtalet. För det betalar du vanligt pris enligt den prislista som gäller

Du kan välja att betala årsvis med faktura eller månadsvis med autogiro. Personalen vid Folktandvårdens kliniker kan berätta mer.

Avgiften blir lägre med det allmänna tandvårdsbidraget

Är du 22–29 år eller över 75 år, får du 300 kronor per år i allmänt tandvårdsbidrag. Är du 30–74 år får du 150 kronor per år i allmänt tandvårdsbidrag. Det dras bort från summan på din faktura från Folktandvården.

Pristabell

Gäller från 15 januari 2017 till 14 januari 2018

Tandhälsan avgör vilken premiegrupp du tillhör Årlig grundavgift Avgift 22–29 år samt 75 år och äldre med tandvårdsbidrag 300 kronor Avgift 30–74 år med tandvårdsbidrag 150 kronor
Årlig avgift Avgift per månad Årlig avgift Avgift per månad
Premiegrupp 1 900 600 50 750 63
Premiegrupp 2 1 220 920 77 1 070 89
Premiegrupp 3 1 640 1 340 112 1 490 124
Premiegrupp 4 2 170 1 870 156 2 020 168
Premiegrupp 5 2 920 2 620 218 2 770 231
Premiegrupp 6 3 780 3 480 290 3 630 303
Premiegrupp 7 4 890 4 590 383 4 740 395
Premiegrupp 8 6 060 5 760 480 5 910 493
Premiegrupp 9 7 200 5 900 492 7 050 588
Premiegrupp 10 8 260 7 960 663 8 110 676
Fäll ihop

Akut tandvård överallt i landet

Akut tandvård överallt i landet

Om du har avtal om abonnemangstandvård hos Folktandvården i ditt landsting eller din region gäller det avtalet i hela Sverige om du behöver akut tandvård, på en resa till exempel.

Om du har ett abonnemangsavtal och flyttar får du ta med dig det till Folktandvården på din nya hemort.

Fäll ihop

Stöd för en del behandlingar

Stöd för en del behandlingar

Om du har ett avtal om abonnemangstandvård kan du inte använda det vanliga tandvårdsstödet riktigt på samma sätt som den som betalar för varje gång. Det så kallade högkostnadsskyddet, som ska ge stöd om tandvårdskostnaderna blir höga, gäller inte för de behandlingar som ingår i avtalet om abonnemangstandvård. Det betyder att avgiften aldrig ingår i högkostnadsskyddet.

Om du däremot får en behandling som inte ingår i avtalet om abonnemangstandvård kan kostnaderna för behandlingen ingå i högkostnadsskyddet.

Tandvårdsbidraget på 150 kronor eller 300 kronor per år, som ingår i det vanliga tandvårdsstödet och som alla får, kan du däremot använda till att betala ditt avtal med.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-08
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Mikael Leijon, frisktandvårdschef, Folktandvården Uppsala län, Uppsala


Västerbotten
Tillägg uppdaterade:
2017-01-27
Redaktör:
Julia Hultdin, redaktör, 1177 Vårdguiden Västerbotten
Granskare:
Marie-Louise Schönfeldt, Folktandvården Västerbotten