Västerbottens arbete för en bättre hälsa får beröm av Socialstyrelsen

I en ny rapport från Socialstyrelsen som handlar om hälsofrämjande arbete tas Västerbottens läns landstings hälsoundersökningar upp som ett gott exempel.

Många kroniska sjukdomar beror på skadliga levnadsvanor. Tobak, alkohol, dålig kost och stillasittande gör oss sjuka. Därför skriver Socialstyrelsen i en ny rapport att det förebyggande arbetet för att förändra livstilsvanor måste prioriteras. Arbetet måste få mer resurser, högre status och ett långsiktigt stöd från politiken.

I rapporten tas Västerbottens läns landsting hälsoundersökningar upp som ett positivt exempel.

– Det är lika viktigt att arbeta hälsofrämjande som det är att bota och lindra sjukdomar. Vår vision är att år 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. Det är glädjande att vårt arbete med hälsofrämjande insatser återigen lyfts fram som ett gott exempel, säger Maria Falck, chef på landstingets folkhälsoenhet.

Ladda ner hela rapporten från Socialstyrelsen

Läs mer om Västerbottens hälsoundersökningar, VHU

Råd och information om hur du kan ändra dina vanor

Text: Lotta Norlander och Therese Erixon

Till alla nyheter