Luskamma ditt barn innan skolstart

Huvudlöss är som mest aktiva på sommaren och i samband med skolstart brukar hårlöss spridas i skolklasser och förskolegrupper.

Oftast kliar det i hårbotten om du har löss, men du kan ha löss utan att det kliar. Därför är det viktigt att luskamma håret på sig själv och sina barn innan skolstart även om det inte kliar.

Fem tips mot huvudlöss:
1. Finkamma håret med en luskam och behandla alla i familjen som har levande löss innan skolan börjar efter ett längre lov. Det är det bästa sättet att förhindra lusepidemier.

2. Stryk av kammen på ett vitt papper efter varje kamtag. Om det finns löss i håret fastnar de i kammen eller hamnar på underlaget.

3. Leta efter lusägg på hårstrået nära hårbotten. De kan vara lättare att upptäcka än själva lössen. De ägg som innehåller den blivande lusen är mörka. De tomma äggen är ljusa, ofta gulvita, ovala, ungefär en millimeter långa och följer med hårstråets utväxt.

4. Kombinera luskamning med behandling. Det är bara om du har upptäckt levande löss som du ska behandla med något medel. Rådgör med barnavårdscentralen eller en hälsocentral innan du behandlar barn under två år.

5. Fortsätt att luskamma håret noggrant två till tre gånger i veckan under två veckor efter sista behandlingen. Det gör du för att vara säker på att lössen verkligen försvunnit. Personer i din omgivning bör finkamma sig lika länge, för att vara säkra på att inte de också har fått löss.  

Luskamma med en luskam 
Staffan Gullsby är medicinskt sakkunnig läkare vid 1177 Vårdguiden.

– En vanlig missuppfattning är att huvudlöss har med dålig hygien att göra. Det stämmer inte. De sprids genom kontakt hår mot hår. Ett bra tips för att upptäcka lössen är att kamma huvudet över ett vitt papper eller en spegel, säger han.  

På 1177.se/huvudloss finns mer informaton om huvudlöss.

Text: Josefin Nilsson

Till alla nyheter