Vill du delta i studie om PMS?

Kvinnokliniken på Norrlands universitetssjukhus söker kvinnor mellan 18 och 40 år som vill delta i ett forskningsprojekt om hormoners inverkan på humör vid svår PMS (Premenstruellt Dysforiskt Syndrom, PMDS).

Du kan delta om du veckan före mens ofta känner dig:

  • Nedstämd
  • Spänd/ängslig
  • Lättretlig
  • Ledsen och gråtfärdig

Du måste dessutom:

  • Ha regelbunden mens
  • Vara mellan 18 och 40 år gammal
  • Använda tillförlitligt preventivmedel (ej preventivmedel som innehåller hormoner)
  • Ej medicinera med något annat läkemedel för ovannämnda besvär

Vi söker även friska kvinnor utan PMS som är mellan 18-40 år, har regelbunden menstruation och som inte använder hormonella preventivmedel. 

Kontaktuppgifter  
Kontakta Sigrid Nyberg, forskningssköterska, om du är intresserad av att delta eller vill ha mer information.

Sigrid Nyberg, forskningssköterska,
Kvinnoklinikens mottagning,
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
090-785 04 99 
sigrid.nyberg@vll.se 

Ersättning kommer att utgå.

På 1177 Vårdguidens webbplats kan du läsa mer om PMS och PMDS. 

Text: Josefin Nilsson

Till alla nyheter