Goda omdömen för sjukhusvården i Västerbotten

Patienterna i Västerbotten har ett mycket gott intryck av sitt besök eller vistelse på länets tre sjukhus. Det visar resultaten från nationell patientenkät. Västerbotten ligger över rikssnittet i nästan alla kategorier, men det finns också saker att utveckla.

Undersökningen handlar om specialiserad sjukhusvård, till exempel medicinsk och kirurgisk vård. Resultatet visar att patienterna i Västerbotten är nöjda. 90,6 procent har ett positivt helhetsintryck, och det gör att Västerbotten placerar sig på tredje plats efter Gotland och Kalmar. Norrlands universitetssjukhus, Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett får alla goda omdömen.

Information – ett förbättringsområde

Cirka 80 procent av patienterna är nöjda med informationen om sin vård och behandling, men det finns också saker som behöver utvecklas. Det är till exempel information om hur ens hälsotillstånd kan påverka vardagen. Ett annat exempel är om personalen varit insatt i ens tidigare kontakter med vården så pass mycket som man önskade.

Läs artikeln i sin helhet på www.vll.se

Text: Therese Erixon

Till alla nyheter