Återbetalning till dig med Frisktandvårdsavtal i Västerbotten

Besök på en folktandvårdsklinik

Du som har ett pågående Frisktandvårdsavtal hos Folktandvården Västerbotten och ditt avtal startade före den 15 april i år, kommer nu att få tillbaka pengar tack vare en höjning av det allmänna tandvårdsbidraget.

Den 15 april 2018 höjde regeringen det allmänna tandvårdsbidraget, ATB. Bidraget höjdes med 300 kronor per år för dig mellan 23 och 29 år samt 65 år och äldre. För dig mellan 30 och 64 år höjdes bidraget med 150 kronor. Tack vare höjningen kommer du som har ett Frisktandvårdsavtal med ett startdatum före den 15 april 2018 att få tillbaka det höjda beloppet.

Betalning via autogiro

Du kommer automatiskt att få tillbaka beloppet om du betalar för ditt avtal via autogiro. Höjningen av bidraget fördelas på de återstående autogirodragningarna. Det innebär att beloppen på de återstående dragningarna sänks. Den totala sänkningen motsvarar höjningen av bidraget. Det sker från och med den 21 september 2018.

Betalning via faktura

För dig som betalar för ditt avtal via faktura är summan sänkt på de kommande årsfakturorna. Bidragshöjningen fördelas lika på de återstående årsfakturorna under avtalsperioden. Är du inne på ditt sista avtalsår och redan har betalat den sista årsfakturan får du beloppet tillgodo på ditt tandvårdskonto på kliniken där du har avtalet. Du kan sedan använda det som betalning vid en förlängning av avtalet eller för tandvård om avtalet inte förlängs. Du kan också få en kontant återbetalning.

Text: Therese Erixon

Till alla nyheter