Kontroll och våld i en nära relation

Våld i nära relationer startar alltid med kontroll. Genom att lära dig känna igen tecknen kan du som finns i närheten göra skillnad innan det går för långt.

Tidiga tecken på kontroll och våld

Det finns beteenden som kan vara tecken på att en person i din närhet utsätter sin partner för kontroll och våld.

 

Det är viktigt att reagera om du märker att den ena i en relation

 • kommer med nedvärderande kommentarer
 • kräver att partnern ska vara tillgänglig – via telefon och sociala medier
 • kräver att alltid veta vem partnern träffar och vad hen gör
 • visar överdriven omtänksamhet med inslag av kontroll, till exempel skjutsar och hämtar vid aktiviteter och jobb
 • kräver att partnern avstår från intressen och vänner
 • ofta kritiserar och skuldbelägger
 • ifrågasätter partnerns åsikter och tankar på ett burdust sätt
 • säger kränkande saker, ofta med sexuell anknytning.

 

Känner du igen det här hos någon i din närhet?

Du kan göra skillnad om du misstänker att en person utövar makt och kontroll i en nära relation.

 • Påpeka det du ser och att det inte är acceptabelt.
 • Ifrågasätt nedvärderande språkbruk och förklara att det aldrig är okej att kalla sin partner för kränkande saker.
 • Prata med personen om varför hen behöver ha ständig koll på sin partner.
 • Visa att du är beredd att lyssna om personen vill prata.
 • Berätta att det finns hjälp att få.

Tecken på att någon utsätts för kontroll

Det finns beteenden som kan vara tecken på att en person i din närhet är utsatt för kontroll och våld.

 

Visa att du bryr dig om du märker att den ena i en relation

 • drar sig undan från vänner och inte längre vill följa med på aktiviteter
 • blir mer tyst och inbunden
 • verkar tyngd och bekymrad
 • alltid måste passa tider
 • måste redogöra för vad hen gjort och med vilka hen varit
 • beter sig annorlunda när partnern är med
 • inte säger emot sin partner

Känner du igen det här hos någon i din närhet?

Du kan göra skillnad om du misstänker att en person är utsatt för hot och kontroll i en nära relation.

 • Berätta om din oro utifrån de tecken du ser
 • Fråga hur personen har det och hur hen mår
 • Visa att du är beredd att lyssna
 • Försök hålla kontakt även om hen drar sig undan
 • Fråga om du kan hjälpa eller stötta på något sätt
 • Kritisera inte partnern utan fokusera på den som utsätts för kontroll
 • Berätta att det finns hjälp att få
 • Ge inte upp!

Hjälp och stöd i Västerbotten

Det finns hjälp att få för den som är utsatt och du som är närstående kan hjälpa att hitta rätt.

Socialtjänsten i kommunen kan hjälpa till med ekonomiska frågor, boende och föräldrastöd. Bor du i Umeå kommun kan du läsa mer på umea.se/vald.

Hälsocentralen kan ge vård och stöd om någon mår dåligt och har hälsoproblem.

Centrum mot våld i Umeå har en kvinnofridsmottagning som tar emot personer som utsatts för våld i nära relationer, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Verksamheten erbjuder även stöd till barn som bevittnat eller utsatts för våld, våldsutövare samt köpare av sexuella tjänster. 

Centrum mot våld i Skellefteå tar emot våldsutsatta personer och har även verksamhet riktad till våldsutövare. 

Kvinnojouren och Tjejjouren är frivilligorganisationer med stor erfarenhet av stöd till våldsutsatta. Här finns också möjlighet till boende för den som behöver lämna sitt hem. Sök närmsta jour på ROKS eller Unizons webbplats.

Mansmottagning finns i Umeå för män som vill lära sig kontrollera sin ilska eller som har använt någon form av våld i en nära relation. I Skellefteå finns motsvarande verksamhet för utövare av våld inom Centrum mot våld.

Att bli utsatt för våld i nära relation är ett brott. Polisanmäl brottet via telefon 114 14 eller genom att besöka en polisstation. Är det akut eller ett pågående brott ring 112. På polisens webbplats finns mer information om brott i nära relation och om att göra en anmälan.  

Rikstäckande stöd

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot eller våld. Stödtelefonen är öppen dygnet runt och nås på 020-50 50 50. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa.

Unga relationer ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare. Sidan erbjuder bland annat en chatt som är öppen 20.00-22.00 varje kväll.

Mer information

1177.se om att bli utsatt för våld i en relation

UMO om våld och kränkningar

Senast uppdaterad:
2019-02-07
Redaktör:

Therese Erixon, redaktör, 1177 Vårdguiden Västerbotten

Granskare:

Maria Stefansson, hälsoutvecklare våld i nära relation, Region Västerbotten