NorLevo

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är NorLevo?

NorLevo är ett så kallat akut-p-piller som kan användas för att förhindra att man blir gravid efter ett oskyddat samlag eller om någon preventivmetod har misslyckats, till exempel om kondomen spruckit eller om man glömt att ta sina vanliga p-piller.

Läkemedlet innehåller hormonet levonorgestrel. Det är ett så kallat gestagen, det vill säga ett konstgjort hormon, som verkar på ungefär samma sätt som ett av kroppens egna könshormoner, gulkroppshormon.

Så här fungerar medicinen

Akut-p-piller fördröjer ägglossningen och förhindrar på så sätt att man blir gravid om man haft samlag under den fas i menscykeln då sannolikheten för befruktning är som störst.

Hur tar man medicinen

NorLevo finns som tabletter och kan köpas receptfritt.

Man ska ta en tablett så snart som möjligt, men helst inom 12 timmar, efter samlaget. NorLevo förhindrar inte graviditet vid alla tillfällen, men ju tidigare man tar tabletten desto bättre blir effekten. Man ska inte ta tabletten senare än 72 timmar, det vill säga tre dygn, efter samlaget.

Man kan ta NorLevo när som helst under menscykeln. När man har tagit NorLevo kan man direkt börja med ett säkert graviditetsskydd, till exempel kombinerade p-piller, men man bör använda annat skydd, till exempel kondom, i sju dagar.

Om man kräks inom tre timmar efter att man har tagit tabletten finns risk för att hormonet inte har hunnit tas upp i kroppen. Då är det viktigt att omedelbart ta en ny tablett.

Viktigt

NorLevo ska inte användas regelbundet utan bara i enstaka akuta situationer. Akut-p-piller ska inte användas som ersättning för andra preventivmedel. Upprepad användning av akut-p-piller under en menscykel kan ge förändrade mensblödningar.

Några få kvinnor kan få en mindre blödning utan smärta, eller flera så kallade stänkblödningar efter att man tagit akut-p-piller. Effekten är densamma oavsett om man får en blödning eller inte, men om nästa mens inte är som vanligt eller är försenad ska man göra ett graviditetstest.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Effekten av NorLevo kan försämras om man samtidigt använder

  • vissa läkemedel mot tuberkulos, till exempel rifampicin eller rifabutin som finns i bland annat Rimactan och Ansatipin
  • vissa läkemedel mot epilepsi som fenobarbital, fenytoin, karbamazepin som finns i till exempel Fenemal, Epanutin och Tegretol
  • vissa läkemedel mot hiv-infektion, till exempel ritonavir som finns i bland annat Norvir och efavirenz som finns i bland annat Stocrin
  • medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

En del som använder läkemedlet kan bli trötta, yra, må illa eller kräkas. Vissa kan få huvudvärk, diarré, ont i magen, spända bröst eller förändrade mensblödningar.

Graviditet och amning

Man bör inte använda NorLevo om man vet att man redan är gravid. NorLevo kan inte avbryta en pågående graviditet. I de fall akut-p-piller inte har fungerat och graviditeten har fullföljts, har det inte visat sig finnas någon ökad risk för skador på barnet.

Man kan använda NorLevo när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. För att minska den dos levonorgestrel barnet kan få i sig via modersmjölken, bör man ammar precis innan man ska ta tabletten. Man bör sedan undvika att amma barnet de närmaste sex timmarna efter att man tagit NorLevo.

Andra akut-p-piller

Det finns andra akut-p-piller som också innehåller hormonet levonorgestrel, Levodonna och  Postinor. Det finns även receptbelagda akut p-piller som heter ellaOne och Esmya och som innehåller det verksamma ämnet ulipristal.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-12-03
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Marie Bixo, professor, gynekolog och förlossningsläkare, Södersjukhuset, Stockholm