OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Vad gäller för mig? Olika regler gäller

Innehållet gäller Värmland

Olika regler gäller beroende på om du är smittad av covid-19, om du är hushållskontakt med en covid-19-smittad eller är en närkontakt.

Om du har covid-19-infektion eller misstänkt covid-19-infektion

Detta gäller för dig som tagit PCR-prov för covid-19 som är positivt och bedöms som smittsam. Om du har symtom som kan tyda på covid-19 och endera planerar att ta prov eller väntar på provsvar är det också detta som gäller.

Om du har covid-19 ska du fortsätta hålla dig isolerad. Du kommer bli kontaktad av en smittspårare skriftligen via 1177.se eller personligen per telefon. Du är skyldig att medverka i smittspårning och att följa de förhållningsregler som gäller.

 • Ska inte träffa andra människor förutom dem i det egna hushållet.
 • Ska stanna hemma från arbete och skola.
 • Får inte delta i fritidsaktiviteter som innebär kontakt med andra.
 • Får inte besöka affärer, apotek med mera.
 • Får inte lämna barn på skola och förskola.
 • Får inte resa med allmänna kommunikationsmedel.
 • Får vistas utomhus så länge du håller avstånd till andra personer.
 • Måste berätta att du har covid-19 vid kontakt med vård och omsorg inklusive hemtjänst.

Förhållningsreglerna gäller till smittfrihet, i normalfallet minst sju (7) dagar sedan symtomdebut samt minst två dygns feberfrihet och allmän förbättring. Andra regler gäller för sjukhusvårdade personer samt personer i särskilt boende för äldre- eller korttidsvård.

Så här kan du förbereda dig inför smittspårningen >>

Hushållskontakt

En person som bor tillsammans med någon som har covid-19 i smittsam fas. En hushållskontakt kontaktas skriftligen via 1177.se eller personligen per telefon. Det kan dröja någon dag innan du blir kontaktad. Reglerna nedan gäller från och med den tidpunkt då personen med covid-19 får sitt provsvar, även om du ännu inte blivit kontaktad. 

Detta gäller för hushållskontakter utan symtom:

 • Ska inte träffa andra människor än de i det egna hushållet.
 • Ska stanna hemma från arbete, förskola och skola.
 • Får göra nödvändiga inköp i affärer.
 • Får åka med allmänna kommunikationsmedel om inget annat alternativ finns.
 • Får inte delta i fritidsaktiviteter som innebär kontakt med andra.
 • Får vistas utomhus om du håller avstånd till andra människor.
 • Ska vara extra observant på symtom och ta prov för covid-19 vid symtom, även lindriga.
 • Vid symtom – ta prov. Isolering i väntan på provsvar.

Läs mer om hushållskontakternas förhållningsregler >>

Närkontakt

En person som haft kontakt med någon som har covid-19 i smittsam fas inomhus på mindre än 2 meters avstånd i 15 minuter eller mer.

En närkontakt kontaktas alltid och blir informerad om att hen blivit utsatt för smitta.

Det kan vara den smittade själv, en smittspårare eller en person som är ansvarig i den verksamhet där man träffat den smittade som ger informationen. Ibland kan det vara svårt att avgränsa och bedöma vem som har varit utsatt för smitta. I dessa fall ges bred information till alla som kan ha varit utsatta för smitta på till exempel en skola eller en arbetsplats.

Detta gäller närkontakter i 14 dagar efter möjligt smittotillfälle:

 • Behöver inte stanna hemma från arbete och skola.
 • Ska träffa så få människor som möjligt på fritiden.
 • Ska vara extra observant på symtom och ta prov för covid-19 vid symtom, även lindriga.
 • Vid symtom – ta prov. Isolering i väntan på provsvar.

Vid fall av covid-19 inom verksamheter (arbetsplatser, skolor, föreningar med mera) behöver man i normalfallet inte stänga verksamheten. Man behöver inte heller skicka hem medarbetare eller elever eller provta symtomfria personer.

Covid-19 - Information om smitta och smittspårning till chefer, rektorer, skolsköterskor, lagledare med flera

Till toppen av sidan