Om vaccin mot covid-19

Vaccination mot covid-19 för dig som är 12-15 år i Värmland

Innehållet gäller Värmland

I Värmland kan du som är mellan 12 och 15 år gammal vaccinera dig mot covid-19 med start i början av november. Du kan vaccinera dig från den dagen du fyller 12 år. Här kan du läsa mer om hur det kommer att gå till.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination för barn och ungdomar från 12 år. Barnet ska ha fyllt 12 år för att få vaccinet. Den som ännu inte fyllt 12 år kommer att erbjudas vaccin vid ett senare tillfälle.  
 
Vaccinationen mot covid-19 är frivillig och kostnadsfri. Vaccinationen består av 2 doser som ges med ungefär en månads intervall. Läs mer i faktabladet Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre från Folkhälsomyndigheten. 

Till toppen av sidan