Om vaccin mot covid-19

Resa till vaccinationen Värmland

Innehållet gäller Värmland

Att resa till vaccinationsmottagning i Värmland är avgiftsfritt fram till den 30 september 2022.

 • Har du möjlighet är det bra om du reser till vaccinationsmottagningen på egen hand, till exempel i egen bil. 
 • Om du inte kan ta dig till vaccinationsmottagningen på egen hand kan du be någon i din närhet att hjälpa dig.
 • Du kan åka med kollektivtrafik till vaccinationsmottagningarna, se tips om olika hållplatser här. Välj gärna tider när inte så många andra reser, till exempel mitt på dagen.
 • För dig som varken kan ta dig till vaccinationsmottagningen på egen hand och som inte kan resa med kollektivtrafiken kommer det finnas andra alternativ.

Resa med linjetrafik (buss och tåg)
Du som reser med buss eller tåg till och från någon av Region Värmlands vaccinationsmottagningar reser avgiftsfritt om du lämnar in begäran om ersättning efter resan. Du behöver alltså precis som inför en vanlig kollektivtrafikresa ha en giltig biljett för resan. Utlägg och ersättning hanteras därefter via regionens sjukreseenhet enligt gällande rutiner, läs mer här.

Resa med privat bil
Ersättning för resa med privat bil till och från någon av Region Värmlands vaccinationsmottagningar ersätts om:

 • Du är 65 år eller äldre.
 • Du tillhör en riskgrupp som har färdtjänst- eller sjukreseintyg.
 • Du saknar tillgång till kollektivtrafik med buss eller tåg.

Dina utlägg ska kunna verifieras och ersättning hanteras därefter via regionens sjukreseenhet enligt gällande rutiner, läs mer här.

Resa med servicetrafik
Du som reser med servicetrafik till och från någon av Region Värmlands vaccinationsmottagningar reser avgiftsfritt. För att boka resa med servicetrafik krävs att:

 • Du har ett färdtjänsttillstånd eller sjukreseintyg.
 • Du saknar möjlighet att resa i privat bil.
 • Du saknar möjlighet att resa med kollektivtrafik (buss eller tåg).

Det är prioriterat att alla kommer iväg till sin vaccination mot covid-19, därför kommer alla som bor i Värmland få hjälp med sin resa om behovet finns. Om en person saknar färdtjänst- eller sjukresetillstånd finns alltså en lösning.

Tillgång på fordon och samåkning

För att säkerställa tillgång på fordon inom servicetrafiken ser vi helst att de med behov av det bokar sin tid för vaccination mellan klockan  09.00-13.00 i möjligaste mån.

Samordning av resenärer (samåkning) sker utifrån de tillfälliga utglesningsregler i fordonen som gäller under pandemin.

Bokning av resa

Bokning av resa sker via kollektivtrafikens beställningscentraler (Värmlandstrafik och Samres) senast klockan 12:00 vardagen innan resa.

Bokning av servicetrafik till vaccination för covid-19 

 • Samres (för resor som utgår från Karlstads kommun): 054-21 77 00
 • Värmlandstrafik (för resor som utgår från alla kommuner i Värmland bortsett från Karlstad): 0771-32 32 00

Mer information om resor och hur du bokar finns här.

Till toppen av sidan